Søk i feltet over

Det viktigtste for oss er å ha fornøyde kunder, og vi legger vår sjel i å finne den beste løsningen for våre kunder. Vår erfaring gir deg trygghet. Vi har gode kundereferanser både på enkeltoppdrag og for større arrangementer. Les hva noen av våre kunder sier om oss her.

 

Bergen-Voss 

Nils Olaf Solberg, daglig leder Bergen Cykleklubb

"det er enklere og mer fleksibelt med buss. De kan sette opp avganger etter hvor mange deltakere som er med. Dessuten har de bedre løsninger for å kunne ta med sykkelen, sier Solberg".

http://www.bergenvoss.no/
Les gjerne artikkelen i BA her.

Bergen og Omland Havnevesen

Frode Sagmo, Ass. Havnekaptein

"Bergen havn har siden 2007 shuttlet passasjerer fra Dokken /Jekteviken inn til byen. Vi innførte denne ordningen p.g.a. sikkerheten til cruise passasjerene. Passasjerene går i dag kun noen meter fra båten og direkte inn i bussene, på denne måten ivaretar havnen sikkerheten. Hvert år utlyses shuttel kjøringen, for perioden 2010 og 2011 kom Tide Reiser best ut. Oppdraget går ut på å frakte cruise passasjerer fra Dokken/Jekteviken inn til byen på en rask og sikker måte. På det meste har vi 2 store båter inne på en gang, dvs. at ca.6000 passasjerer og ca. 3000 mannskap skal fraktes inn til byen og tilbake mellom kl. 0800 -16/1700. Shuttel avtalens virketidspunkt er fra mai 2011 til september 2011. Tide Buss må stille med minimum 7 busser + 1 Handikapet buss til hvert skip. De må også ha reserve busser tilgjengelig på kort varsel vist vi ønsker det, her er det kontraktfestet 1 time. I 2010 hadde Tide Reiser 25 shuttel oppdrag for oss, i år har de 53 oppdrag. For sesongen 2010 fikk vi ingen klager eller avvik på Tide Reiser, samme gjelder for 2011 sesongen. Vi har god kommunikasjon med selskapet ved bestilling av busser. Vakttelefonen som de oppgir fungerer veldig bra. Tide er bestandig presis til oppdragene. De stiller alltid med rene og nye busser. Sjåførene stiller alltid i rene uniformer og er utrolig dyktig i jobben de utfører, veldig service innstilt. Vi kan med dette anbefale Tide Reiser til andre aktører."

www.bergenhavn.no

 

Norges Speiderforbund

Ivar Anton Nøttestad, Madlaspeiderne

"Madlaspeiderne har brukt Tide med stor suksess i mange år. Vi tenker miljø og sikkerhet. Derfor har vi et prinsipp om at speiderturer som er lengre enn 1 times kjøring blir gjort med Tide busser. Den største risikoen på våre turer er transporten til og fra turen. Når vi velger buss, reduserer vi risikoen og både foreldre og ledere kan føle seg tryggere. – Økonomisk blir det selvsagt en høyere pris på turene, men det betyr ikke noe når foreldre blir gjort oppmerksom på den tid de sparer og de driftsutgifter de sparer på egen bil."

www.madlaspeiderne.no

 

Ski-NM Voss

Olav Lydvo, Transportansvarleg NM Voss 2012

"Ynskjer å sende ein stor takk til Tide i samband med avviklinga av ski-NM. Tide har på alle nivå og avdelingar gjeve eit svært godt og viktig bidrag til at NM vart ein stor suksess. Transport-delen var på førehand varsla som den mest utfordrande. Men eg trur me saman løyste dette på optimal måte. Ber om at alle involverte får melding om vel utført arbeid. Spesiell takk til avd. Voss som tok det tyngste taket. "

www.skinmvoss.no

 

Stavanger Forum

Debb Ims, Prosjektleder Yrkesmessen

"Det er svært viktig for oss å ha samarbeidspartnere som er fleksible og som vi kan stole på til enhver tid. Tide Reiser har bistått oss i planlegging og gjennomføring av transport av over 2800 elever i forbindelse med Yrkesmessen i 2010. Oppdraget dekket henting og bringing fra større deler av Rogaland over to dager – et krevende oppdrag for å sikre en jevn flyt av elever til messen. Vi samarbeider også med Tide Reiser i forbindelse med andre arrangementer som krever busstransport.

Vi er godt fornøyd med dette samarbeid."

www.stavanger-forum.no