Søk i feltet over

Informasjon om skift og Turnus

Arbeidet med skift-turnusplaner pågår, - i tett samarbeid med tillitsvalgte og skift/turnusgruppen. Dette er et stort arbeid, og tar nødvendigvis tid.

 

Målet er at vi innen 11. april kan gjøre kjent turnuser som vil gjelde fra skolestart (19. august), slik at den enkelte kan søke turnus.

 

For at det skal oppleves rettferdig vil det være ansiennitet som er kriterie for tildeling, (utover særskilt avtalte unntak ifm tilrettelegging). Tildeling skal være ferdigstilt 15. mai.

 

Vi vet at mange verdsetter fri i helgene. Samtidig vet vi at mange har behov for turnus med lengre friperiode for hjemreise til familie.

 

Vi kan bekrefte at flere turnuser blir bygget opp med langfri/opp til en friuke, i løpet av seks uker. Se et eksempel nedenfor. Slike turnuser vil da nødvendigvis ha mye kvelds- og helgekjøring. Samtidig vil dette gi rom for flere turnuser med mindre helg. Vi håper slik tenkning vil ivareta mange ønsker. Det vil også være turnuser med delt-vakt for dem som ønsker det.

 

Vi skal gjøre vårt beste for gode løsninger innenfor de rammer vi har, og selvsagt sammenholdt med lov- og avtaleverk.

 

Et eksempel på 6 ukers turnus (ikke besluttet) – hvor grønne dager er fridager og røde dager har kveldsvakter: