Søk i feltet over

Organisasjonskart for avdeling er på plass

Organisasjonskart for avdeling er på plass

Vi er glade for å  legge frem vårt organisasjonskart med navn på hvem som er ansatt i de administrative stillingene i Tide fra 1. august 2019.

 

Stillinger nevnt på organisasjonskartet uten navn vil vi arbeide videre for å få på plass i løpet av januar/februar.  Da gjenstår det å håpe at også alle øvrige i Nobina blir med på laget! Vi gleder oss stort til det videre samarbeid med alle nye kolleger i Tromsø.

 

Takk for godt samspill i 2018, vi setter stort pris på alle gode samtaler vi har hatt i kantinen i høst, så gleder vi oss fortsettelsen nå i 2019.