Søk i feltet over

Spørreundersøkelse skift og turnus

SPØRREUNDERSØKELSE

Tide har sammen med innspill fra de tillitsvalgte, utarbeidet en spørreundersøkelse i forbindelse med skift- og turnusarbeidet frem mot oppstart i 2019. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ønskede turnusmønstre og andre skift- og turnusegenskaper. Vi håper at alle sjåførene kan sette av litt tid til å gjennomføre undersøkelsen. På denne måten blir dere med å planlegge deres nye hverdag fra 1. august 2019.

 

Vi ønsker å understreke at dette ikke er en fasit for hvordan skift- og turnusene blir, og vi kan ikke love at alle ønskene blir oppfylt.

 

(Når det gjelder turnusene i distriktet, så er det i hovedsak produksjonen som danner grunnlaget for turnusene.)

Klikk her for å ta undersøkelsen