Søk i feltet over

På denne siden vil dere finne relevant informasjon om anbudet i Trondheim 2.

 

Under her finner du lenke til en kort spørreundersøkelse om skift og turnus for høsten. Ta deg 4-8 minutter og hjelp oss med å kunne forstå hva vi kan gjøre for å gi deg en bedre arbeidsdag.

Her finner du undersøkelsen

 

 

Mvh Rune Magnussen

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VELKOMMEN TIL SAMTALER

 

Vi gjennomførte allmøter for våre «nye kollegaer» i uke 42 – der ble det informert om at vi ønsker å gjennomføre en samtale med alle dere som har valgt TIDE som arbeidsgiver fra 3.august 2019. Et av målene med samtalen er å få verifisert listen vi har mottatt fra TB i forhold til stillingsstørrelse; et annet viktig mål er å bli bedre kjent med våre nye ansatte, en god relasjon kan bidra til et fremtidig godt samarbeid. Det er ønskelig at førerkort og kjøreseddel medbringes til samtalen.

Samtalene vil bli gjennomført i perioden 14.-16.november, i tidsrommet 08.30-16.00, vi vil være både på Sandmoen og Sorgenfri, se plan nedenfor:

Onsdag 14.november: Sandmoen (08.30-16.00)

Torsdag 15.november: Sorgenfri (08.30-16.00)

Fredag 16.november: Sorgenfri og Sandmoen (08.30-16.00)

Forventet tidsbruk pr samtale 15 minutter.

Vi setter ikke opp tidspunkt for den enkelte, vi baserer det hele på drop-in prinsippet. Det vil være 3 representanter fra Tide tilgjengelig alle disse dagene, noe ventetid må påregnes- MEN vi stiller med kaffe og god stemning; håper alle utviser forståelse for dette.

 

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere.

Om det skulle være noe som er uklart så ta kontakt med undertegnede.

 

Tide Buss

Trine Lise Ekker

HR- Leder

Tlf : 977 89614

 

 

INFOMØTE FOR ANSATTE I TRØNDERBILENE

 

Torsdag 18. oktober ble det holdt 2 informasjonsmøter i Trondheim for ansatte i Trønderbilene som skal begynne i Tide ved oppstart av ny kontrakt 3. august.  Det var til sammen ca 90 stk som deltok på møtene. 

Stemningen var god og mange gode spørsmål ble stilt fra salen.  Presentasjonene fra møtet er tilgjengelig her

 

  

Har du spørsmål knyttet til nye anbud?

Vil du vite mer om Tide?

Se under for et utvalg av saker fra vårt onlinemagasin; I Tide