Søk i feltet over

Da er turnustildelingen gjort, og listen finner du her

 

Turnusene er nå lagt ut her på EDIT, og henges opp i andre etasje på Sandmoen samt settes i permer på trafikkontoret.  

Det vil også bli satt opp to infomøter med en kort presentasjon samt rikelig med tid til å stille spørsmål. Anbudskafe med skift og turnus som tema blir det på UV rom Sandmoen følgende tider: 

 • Tirsdag 16 april kl. 11-13 
 • Onsdag 24 april kl. 12-14 

 

Søknadsfristen er satt til Torsdag 25. April 2019 kl. 14:00.  

 

Tildeling av turnusene og offentliggjøring av resultat vil skje i løpet av fredag i uke 17. 

Oppstart for kjøringen er lørdag 3 August 2019.

 

Når du søker turnus må du først velge turnus og deretter hvilken posisjon du ønsker å starte på 3 august. Du kan også kun søke turnus uten posisjon – da vil du bli plassert på første ledige i turnusen. 

 

Hvis det er noe som er uklart - spør en trafikkleder, instruktør eller oss i administrasjonen. Søknadsskjema og annen relevant informasjon finner du på EDIT, i permer hos trafikkleder og ved turnusene som er hengt opp i 2. etg på Sandmoen. 

 

Turnuser tildeles etter korpsansinitet. Det vil bli lagt ut en ansiennitetsliste sammen med søknadsinfo. For de som har kort ansiennitet er det viktig å søke på mange turnuser. De som ikke søker innen fristen eller ikke kommet inn på det de har søkt blir plassert til slutt. Det er svært begrenset med tid for kontakt med hver enkelt.  

 

 

Deltidssjåfører under 50% og sjåfører på tilkalling: 

Som deltidssjåfør eller tilkallingssjåfør må du minimum søke ønsket gruppe. Det gjelder uavhengig av hvilken stillingsprosent du har. Prosess med å ferdigstille disse turnusene kommer i løpet av mai men gruppetildeling skjer nå grunnet oppstart opplæring. 

 

Deltidssjåfører med 50% stilling eller over:  

Har du 50% stilling eller over må du ta stilling til om du ønsker å søke turnus eller om vi skal bygge en turnus i ettertid. Søker du turnus vil vi bygge ned turnusen til din stillingsprosent i ettertid. 

MERK! Du vil som sjåfør ikke ha mulighet til å komme med ønsker eller ha noen innvirkning på hvordan turnusen bygges ned eller settes sammen i etterkant 

Da det er begrenset med turnuser dere kan søke på vil dere blir kontaktet av ressursleder som går igjennom hvilke muligheter dere har. Dere kan ikke søke på KVELD, rene dagturnuser, ikke 5-1 (PENDLER) turnuser og ikke FAUS. 

 

Info om turnusene. 

Alle turnuser er av typen rotasjonsturnus med 2-3 eller 6 ukers rotasjon. Antall sjåfører per turnus er samme som antall linjer. 

Turnusene er delt i 4 grupper ut ifra busstype. Innen hver gruppe er det mange ulike turnustyper. Du vil få opplæring i det som trengs for den gruppen du kommer inn på. 

 

Det er en del turnuser med spesiell merking. NATT – inneholder nattbuss. PENDLER – har en lang friperiode på minst 6 dager. Alle turnuser merket med «X» har en eller flere døgnhviler på under 11 timer. Dette er etter avtale med og ønske fra TV. 

 

FAUS 

Det er laget 15% FAUS (Fast Ansatt Uten Skift) turnuser. Disse er knyttet opp mot de 4 gruppene. Søker du på FAUS vil måtte regne med høy grad av fleksibilitet og variasjon. Tidsrammene i Tide er for tiden gjenstand for en sentralisering og disse turnusene har rimelig brede rammer og det kan komme en liten justering av disse rammene i løpet av våren. Sjåfører i denne gruppen blir prioriterte for opplæring på flere grupper. I all hovedsak vil målet være at vakter er tildelt minst 5-7 dager før. Her er tidsrammene på FAUS turnusene

 

Infrastruktur, vognløp og skift. 

Når vi starter opp 3 august er bortimot alt nytt. Ruter, kjøretider, busser, pausesteder og mer. Det er lagt ned mye arbeid for å prøve å planlegge for mange eventualiteter men det kan komme saker som ikke er på stell fra oppstart. I skrivende stund er det flere traseer, holdeplasser, hvilebuer, pantografer osv.. som ikke er ferdigstilt. Vi som planlegger dette har ikke annet valg enn å planlegge og lage skift som om alt er på plass 3. august. Dersom det blir behov for nødvendige endringer så vil det bli håndtert fortløpende. Det er også en risiko for at AtB kommer med noen endringer frem mot oppstart som vi også må ta med oss. Skulle det skje vil det komme info. 

 

Her følger en oversikt over alle turnusene:

06 Turnuser LEDD

07 Turnuser EL

08 Turnuser METRO

09 Turnuser ØVRIGE

10 Turnuser FAUS

 

Skiftene er lagd på de fire gruppene og er delt inn i 4 dagvarianter. Mandag til torsdag, fredag, lørdag og søndag. Det er viktig å merke seg at skiftene på fredag ikke er like med de andre hverdagene. 

 

Her er en kort forklaring på skiftnummerering: 

Skiftet har et 8 siffret nr. 

De 4 første er garasjen. 1403 er Sorgenfri. 

Det 5 er skifttype. 

Det 6 er gruppen 

De to siste er løpenr. 

 • 14031100-1-2-3… er et dagskift på gruppe LEDD 
 • 14032100 er et mellomskift på gruppe LEDD 
 • 14033100 er et kveldsskift på gruppe LEDD
 • 14034100 er et deltskift på gruppe LEDD 
 • 14036100 er et kortskift på gruppe LEDD
 • 14031200 er et dagskift på gruppe EL 
 • 14032200 er et mellomskift på gruppe EL 
 • 14033200 er et kveldsskift på gruppe EL
 • 14034200 er et deltskift på gruppe EL 
 • 14036200 er et kortskift på gruppe EL 
 • 14031300 er et dagskift på gruppe METRO
 • 14032300 er et mellomskift på gruppe METRO
 • 14033300 er et kveldsskift på gruppe METRO
 • 14034300 er et deltskift på gruppe METRO 
 • 14036300 er et kortskift på gruppe METRO 
 • 14031400 er et dagskift på gruppe ØVRIG
 • 14032400 er et mellomskift på gruppe ØVRIG
 • 14033400 er et kveldsskift på gruppe ØVRIG 
 • 14034400 er et deltskift på gruppe ØVRIG 
 • 14036400 er et kortskift på gruppe ØVRIG 

For å skille ut skift med Nattbuss vil løpenr på skift med nattbuss starte på 50. Et kveldsskift med natt på gruppe LEDD vil da se slik ut – 14033150. 

 

SØKNADSSKJEMA WORD

SØKNADSSKJEMA PDF

 

Lykke til med søknadsprosessen! 

Mvh Rune Magnussen, logistikkansvarlig, Trondheim 14 april 2019.