Søk i feltet over

Er du interessert i motorer og mekanikk på store kjøretøy?

Med en praksis- eller læreplass i Tide verksted får du en bred erfaring med tunge kjøretøy som buss, lastebil og varebil. Arbeidsdagen vil være variert, da du får arbeide med hendene og se etter smarte løsninger ved bruk av ny og spennende teknologi.  

                                                          

ANSVAR. Som mekaniker er din jobb å reparere og vedlikeholde mekaniske, elektriske og elektroniske systemer på både eldre og nyere kjøretøy. Busser, lastebiler og varebiler frakter passasjerer og tung, verdifull last. Det ligger derfor et stort ansvar i utførelsen av arbeidet.

 

VARIASJON. En jobb som mekaniker vil bestå av både rutinemessig service og vedlikehold, og analyse av kjøretøy som vil være forskjellig for hver gang. I arbeidet brukes forskjellige verktøy og instrumenter alt etter om det er buss, lastebil eller varebil du skal innhente informasjon om.

 

TEKNOLOGI. Fagfeltet er i stadig utvikling, og du vil få muligheten til å bruke ny og spennende teknologi i arbeidet som mekaniker. Deler av analysen og diagnosen gjennomføres ved bruk av PC og andre avanserte diagnoseverktøy.

 

ET GODT MILJØ. På verksted må du kunne jobbe selvstendig, men også i tett samarbeid med andre. Det er viktig å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø sammen med dine kolleger.