Søk i feltet over

Aksjonærpolitikk

Tide skal gi attraktiv avkastning og bidra til å øke aksjonærenes verdier. Dette vil sikre langsiktige eiere og gi grunnlag for å tilføre ytterligere kapital i takt med selskapets behov.

Markedet skal få et best mulig grunnlag for vurdering av selskapet og prissetting av aksjen ved korrekt og tidsriktig informasjon.

Vi vil fremme gode relasjoner mellom selskapet, aksjonærene og andre berørte aktører i markedet.

Selskapet skal alltid opptre i samsvar med de regler og den praksis som gjelder for selskaper notert på Oslo Børs.