Søk i feltet over

Vil du jobbe i Tide?

Bussjåfør-lærling-i-Tide-buss-bak-rattet

Jobb i Tide

 

I Tide jobber vi med å levere transporttjenester med høy kvalitet, med fokus på våre passasjerers reiseopplevelser. Vi tror at vår kultur er en viktig faktor for å klare dette.

Kulturen vår er bygget rundt fem verdier som skal prege alle våre medarbeidere. 

Stolt - Jeg er stolt over jobben jeg gjør for enkeltmennesker og samfunn

Miljøbevisst - Jeg bidrar positivt til miljøet

Ansvar - Jeg tar ansvar for å utføre mine oppgaver best mulig

Respekt - jeg møter kolleger, kunder og samarbeidspartnere med respekt

Trivsel - Jeg bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø

 

En kultur som preges av verdiene vil øke trivsel og prestasjon til beste for passasjerer, kunder og samfunn.

 

Ny stilling publisert 6. desember 2016

Driftsdirektør konsern / COO

Tide ASA er et børsnotert kollektivselskap med hovedkontor i Bergen. Selskapet er blant de tre største aktørene på landbasert kollektivtransport i Norge og Danmark. Konsernet er organisert med datterselskaper innen ulike forretningsområder på forskjellige geografiske områder. Tide-konsernet har i dag ca. 1.500 busser og ca. 2.900 medarbeidere. Omsetningen for 2015 var på 2,4 milliarder.
Er du en kommersiell og operativ direktør som sikrer lønnsom drift gjennom dine medarbeidere?

Vi søker en energisk og strukturert topplederprofil som evner å bygge tillit og sterke samarbeidsrelasjoner internt og eksternt.

Tide ASA skal være en fremtidsrettet og ledende leverandør av kollektivtransport og reiser i Skandinavia. Ny driftsdirektør konsern skal ha god kostnadskontroll og arbeide systematisk for å sikre gode kundeopplevelser – hver dag. Driftsdirektør har ansvar for den totale bussdriften i konsernet, pt Norge og Danmark, og rapporterer til konsernsjef.

Som leder for en stor organisasjon skal du sikre forståelse og eierskap til selskapets mål og satsingsområder i alle ledd. Du er ansvarlig for å effektivisere driften samtidig som du sikrer tilfredshet hos kunder og samarbeidspartnere.

Den riktige driftsdirektøren i Tide har god og detaljorientert driftskompetanse og vil være en sentral kommersiell kraft for vinne flere anbudskontrakter. Du er vant til å kombinere det operative arbeidet med en strategisk og strukturert tilnærming. Du er opptatt av å bygge en lederkultur der en lykkes sammen og samarbeider på tvers. Som driftsdirektør i Tide må du evne å kommunisere godt på alle nivå i organisasjonen, lede gjennom andre, skape engasjement, være tillitsskapende og robust.


Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase.

Søknadsfrist 31.desember 2016

 

Følg linken for mer informasjon og søknadskjema

 

 

Øvrige ledige stillinger:

 Tide Buss AS

Tide ASA

Tide Verksted AS