Søk i feltet over

Vil du jobbe i Tide?

Bussjåfør-lærling-i-Tide-buss-bak-rattet

Jobb i Tide

 

I Tide jobber vi med å levere transporttjenester med høy kvalitet, med fokus på våre passasjerers reiseopplevelser. Vi tror at vår kultur er en viktig faktor for å klare dette.

Kulturen vår er bygget rundt fem verdier som skal prege alle våre medarbeidere. 

Stolt - Jeg er stolt over jobben jeg gjør for enkeltmennesker og samfunn

Miljøbevisst - Jeg bidrar positivt til miljøet

Ansvar - Jeg tar ansvar for å utføre mine oppgaver best mulig

Respekt - jeg møter kolleger, kunder og samarbeidspartnere med respekt

Trivsel - Jeg bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø

 

En kultur som preges av verdiene vil øke trivsel og prestasjon til beste for passasjerer, kunder og samfunn.

 

 

 

Ledige stillinger:

 Tide Buss AS

Tide Verksted AS