Fakturaopplysninger Tide konsernet

Fra 06.06.18 har firma tilknyttet Tide-konsernet flyttet sitt fakturamottak. (oversikt s.2) EHF faktura:

 

Tide ønsker å informere deg som leverandør om nye krav til fakturering av Tide. Vi ønsker i hovedsak å motta elektronisk faktura fra våre leverandører på standardformatet Elektronisk Handelsformat (EHF).


Hvis du som leverandør ikke har mulighet til å sende EHF faktura ønsker vi å motta faktura på e-post.

 

Faktura sendt pr. e-post:

Dersom e-post løsning benyttes må faktura være i pdf-format og sendes til Tide selskapene på følgende adresse:

Invoice@tide.no

 

Følgende krav til faktura per epost stilles:

 • én fil pr. faktura inklusiv ev. vedlegg. - hver epost kan inneholde flere filer (fakturaer)

 • maks 10 MB pr fil

 • maks 100 MB pr e-post

 • Sidestørrelse maks A4-format.

 • samme krav til merking av fakturaen som for papirfakturaer

  NB: Merk at det utelukkende er maskinell behandling av e-post sendt til denne adressen, slik at e-posten kun må inneholde fakturaer eller kreditnotaer som pdf vedlegg.

   

  Faktura sendt pr. post

  Kun leverandører med egen avtale kan sende papirfaktura, denne må sendes til fakturaadresse (Postboks 6300, 5893 Bergen). Vi vil ikke akseptere fakturaer sendt til kontoradresse.

  Krav til merking av fakturaer

  Relatert til kravene vedrørende salgsdokumentasjon iht. Bokføringsforskriften §§ 5-1-1 til 5-1-8 presiseres det at fakturaen må oppfylle følgende krav:

 • Gyldig ressursnummer og bestillers navn

 • Fakturaen må være stilet til korrekt firmanavn og organisasjonsnummer

 • Fakturaen må inneholde avsenders organisasjonsnummer og bankkontonummer

 • Skriften på fakturaen må være tydelig

 • Faktura og eventuelle underbilag må ikke stiftes sammen (benytt binders ved behov)

  For å sikre en mest mulig effektiv fakturabehandling ser vi oss dessverre nødt til å måtte returnere fakturaer som ikke oppfyller kravene. Dette vil kunne føre til forsinket betaling. Som følge av feil merking og dermed forsinket betaling vil Tide ikke akseptere gebyr og renteberegning.

Bergen, 01.06.2018

 

Ved betaling etter forfall som skyldes interne forhold i Tide, vil vi ikke akseptere gebyrer for forsinket betaling uten at det først er purret på det.

 

Viktig info om faktura til tide-konsernet.

Firma tilknyttet Tide-konsernet bruker et elektronisk system for å behandle leverandørfaktura. Fakturaene blir sendt elektronisk til attestant for godkjenning, dette før betaling finner sted.

 

Faktura skal sendes som e-faktura i EHF-format. Påse at disse er med korrekt selskap og organisasjonsnummer:

 

TIDE AS
TIDE BUSS AS
TIDE VERKSTED AS
TIDE EIENDOM VOSS AS
TIDE EIENDOM HORDALAND AS TIDE EIENDOM MØRE AS BERGEN BILBERGING AS TURBUSS VEST AS

 

Ved spørsmål ta kontakt med bestiller eller regnskap@tide.no

Kontoutdrag og eventuelle purringer sendes til regnskap@tide.no