Søk i feltet over

Corona

Korona: Dette gjør Tide

Tide følger til enhver tid gjeldende råd og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet, og vi er svært opptatt av at disse følges av våre medarbeidere. Tide vurderer fortløpende situasjonen, og justerer våre tiltak opp mot anbefalinger fra øvrige helsemyndigheter, og offentlige pålegg.

Som et ledd i tiltakene mot å begrense smitte av korona-viruset har Tide intensivert innvendig vask av busser, sjåførbinger, håndtak og inventar.

 

Viktige råd til våre reisende:

  • Hold deg oppdatert på informasjon fra ditt fylkeskommunale trafikkselskap
  • Bruk bakerste inngang på bussene
  • Ha gyldig billett før du går om bord, og unngå kontant betaling
  • Følg rettledning fra personell i bussen
  • Reis utenom rushtid dersom du har mulighet til dette
  • Ikke gå om bord uten at du ser at det er plass
  • Ta hensyn til dine medpassasjerer, og følg rådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet
  • Husk å følge anbefalinger om hånd- og hostehygiene
  • Dersom du er syk eller har mistanke om at du er smittet, må du IKKE reise kollektivt

 

Hva skjer med kollektivtilbudet fremover?

Tide opprettholder tilbudet og driften, men vil til enhver tid følge de retningslinjene som blir gitt av helsemyndighetene.

Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på informasjon fra eget fylkeskommunalt kollektivselskap.

 

Her finner du oversikt over de fylkeskommunale kollektivselskap som Tide kjører for i Norge.

 

Her finner du oppdatert status fra Tide (15. mars 2020).