Søk i feltet over

Tide ASA i rute - styrker den underliggende driften og øker

Tide ASA rapporterer et driftsresultat før avskrivninger og leasingkostnader (EBITDAR) på NOK 68 millioner for 2.kvartal 2016. Tilsvarende kvartal for 2015 viser en EBITDAR på NOK 88 millioner. For første halvår 2016 var EBITDAR NOK 120 millioner mot NOK 145 millioner for samme periode i fjor. Korrigert for salgsgevinster er dette en reduksjon i EBITDAR i kvartalet på NOK 3 millioner og for halvåret på NOK 8 millioner.

Den norske virksomheten viser en vesentlig forbedring på NOK 25 millioner for det 1. halvåret sammenlignet med samme
periode i fjor, korrigert for salgsgevinster. Vi er fornøyde med den positive økonomiske utviklingen i den underliggende
driften for den norske virksomheten. Dette viser at stadig fokus på de viktigste kostnadsdriverne er viktig for å lykkes uttaler
konsernsjef Roger Harkestad.

Den danske virksomheten opplever som forventet svakere tall i 2016 sammenlignet med 2015. Det arbeides aktivt med
handlingsplaner for å gjøre eksisterende kontrakter mer lønnsomme, samt at oppstarten av to nye anbud vil styrke selskapets
resultat fra 4. kvartal.

Konsernet fikk i juni melding om at anbudet for rutekjøring i Sunnhordland ble tildelt Tide. Dette er det femte store anbudet
Tide har vunnet det siste året, med Sunnhordland i porteføljen har konsernet en ordrereserve inkludert opsjoner på NOK
13,8 milliarder ved utgangen av kvartalet.

Omsetning for 1. halvår var NOK 1 161 millioner mot NOK 1 199 millioner året før. For kvartalet var omsetningen NOK
600 millioner mot NOK 616 millioner året før.

EBITDAR for 1. halvår var NOK 120 millioner mot NOK 145 millioner året før. For kvartalet var EBITDAR NOK 68
millioner mot NOK 88 millioner året før. Tilsvarende tall korrigert for salgsgevinst i 1. halvår var NOK 119 millioner mot
NOK 127 millioner, og NOK 67 millioner mot NOK 70 millioner for kvartalet.

Selskapet leverer et resultat før skatt for 1. halvår var NOK -6 millioner mot NOK 12 millioner året før. For kvartalet var
resultat før skatt NOK 6 millioner mot NOK 21 millioner året før. Sammenlignet med resultat før salgsgevinster er det en
reduksjon på NOK 1 million for 1. halvår og en forbedring på NOK 2 millioner for 2. kvartal.

Tide forventer at den norske virksomheten vil levere vesentlig bedre resultater i 2016 enn i 2015. Den danske virksomheten
vil ha lav aktivitet de tre første kvartalene i 2016. Konsernet forventer derfor en inntjening for hele 2016 på linje med 2015.
Den resultatmessige effekten av de nye anbudene kommer gradvis fra 2017.

Roger Harkestad
Konsernsjef


Mobil: 416 19 197
roger.harkestad@tide.no


Tide ASA
Postboks 6300
N-5893 Bergen
Tlf. 05505
post@tide.no
tide.no