Søk i feltet over

Pressemelding

Tide ASA styrker den underliggende driften og leverer solide tall for den norske virksomheten


Tide ASA leverer i dette kvartalet et resultat som er NOK 10 millioner kroner bedre enn tilsvarende periode i fjor. Det er den norske virksomheten som er årsaken til bedringen, dette som et resultat av kontinuerlig arbeid med en forbedring av kostnadsdrivere og effektiv drift.


Vi er fornøyde med den positive økonomiske utviklingen i den underliggende driften for den norske virksomheten. Det viser at den kontinuerlig fokus på de viktigste kostnadsdriverne er sentral får lykkes sier konsernsjef Roger Harkestad.


Driftsinntektene for kvartalet var NOK 610 millioner (NOK 628 millioner). Reduksjonen skyldes lavere aktivitet i Danmark på grunn et avsluttet anbud. Den norske virksomheten har hatt noe økning i inntektene som følge av prisvekst og økt aktivitet.


For kvartalet var driftskostnadene NOK 525 millioner (NOK 551 millioner). Kostnadene er også påvirket av lavere produksjon i Danmark.

Den største kontrakten i konsernets historie – regionalbussene på Fyn har hatt en vellykket oppstart etter kvartalets slutt. Tide forventer at oppstarten av Fyn sammen med oppstarten av Silkeborg i forrige kvartal vil gi bedring av det totale resultatet for virksomheten fra 2017.


Tide har gjennom det siste året økt ordrereserven betydelig og selskapet har ved utgangen av kvartalet en ordrereserve på NOK 13,3 milliarder inkludert opsjoner på NOK 3,1 milliarder. Den kommersielle omsetningen på nærmere 0,5 mrd i året kommer i tillegg til ordrereserven. Dette utgjør nesten seks ganger årlig omsetning og gir et godt fundament for å gjennomføre selskapets vekststrategi i årene som kommer.

De kommersielle aktivitetene og produktene har gjennom halvåret bidratt til både økt omsetning og lønnsomhet. Tide har i kvartalet inngått avtale om kjøp av turbusselskapet Turbuss Vest. Dette er en styrking og videreutvikling av selskapet og er i tråd med konsernets strategi om vekst i kjernevirksomheten avslutter Harkestad.