Søk i feltet over

Tide vinner Sunnhordland

VILA1854.jpg
Tide ASA har i dag fått melding av Hordaland fylkeskommune ved Skyss at det heleide datterselskapet Tide Buss AS, vil få tildelt anbudet for rutekjøring i Sunnhordland. Med dette ønsker vi 70 nye medarbeidere velkommen i regionen. Konsernet har det siste halve året vunnet fem kontrakter totalt sett i Norge og Danmark, noe som medfører at man må ansette over 550 nye medarbeidere. «Det er svært gledelig at vi ekspanderer både geografisk og organisatorisk i en krevende tid på arbeidsmarkedet», uttaler konsernsjef Roger Harkestad.

Anbudet omfatter skole og rutekjøring i kommunene Sveio, Stord, Fitjar og Bømlo. Det er beregnet at det om lag skal kjøres 2 millioner rutekilometer hvert år. Tildelingskriterium i anbudet var 100 % pris. Kontraktsperioden er på 9 år. Kontraktens oppstart er satt til 2. juli 2017.


Estimert kontraktsverdi er på om lag 750 millioner kroner og investeringsbehovet vil være opp mot 95 millioner kroner.

Tide-konsernet vil etter inngåelse av anbudet i Sunnhordland ha en ordrereserve
inkludert opsjoner på 14 milliarder kroner. I tillegg kommer selskapets
kommersielle aktiviteter som omfatter tre ekspressruter, to flybussruter og
en tur- og reiselivsvirksomhet som utgjør totalt en omsetning på om lag 400 millioner kroner per år.
Konsernsjef Roger Harkestad sier at «Tide er glad for at vi igjen kan kjøre buss i Sunnhordland. Anbudet i Sunnhordland vil ha gode synergier både for Tide og reisende i regionen, da området geografisk grenser opp mot Tides eksisterende aktivitet i alle geografiske retninger. Tide ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Skyss og videreutvikle dette til det beste for de reisende.

 

08. juni 2016