Søk i feltet over

Typografi for trykk

Helvetica Neue, Helvetica Neue Condensed , eller Apercu skal brukes til trykk. Les når de skal brukes i denne saken!

Helvetica Neue kan brukes på alle trykksaker, og skal brukes i alle trykksaker med “hard” informasjon. Med hard informasjon mener vi fakta/rutetabeller og opplysning. Font brukes i light/medium og regular/bold (se eks. under). Primært skal gradene Light og Medium brukes i kombinasjon. Men når punktstørrelsen blir under 6 pkt skal Regular og Bold brukes. Dette for å få god leselighet. Kursiverte versjoner kan brukes til utheving av ord.

Helvetica Neue kan brukes i følgende enkeltsnitt:
Helvetica Neue Condensed kan kun brukes i trykksaker med “hard” informasjon. Primært i forbindelse med tabeller (rutetabeller) og flater hvor man har behov for mye tekst på små flater. Primært skal gradene Light og Medium brukes i kombinasjon. Men når punktstørrelsen blir under 7 pkt skal Regular og Bold brukes. Dette for å få god leselighet. Kursiverte versjoner kan brukes til utheving av ord.

Helvetica Neue Condensed kan brukes i følgende enkeltsnitt:Apercu skal kun brukes trykksaker med “myk” informasjon i forbindelse med profilerende materiell. Med “myk” informasjon mener vi profilannonser, årsrapporter o.l. Det er kun gradene Regular og SemiBold som skal brukes i kombinasjon. (se eks. under). Dette for å få god leselighet. Kursiverte versjoner kan brukes til utheving av ord.

Apercu kan brukes i følgende enkeltsnitt: