Søk om kort

Send inn din søknad om elektronisk kort.

Søk om kort

Merk! Bilde må vere i eit format som er godkjent som legitimasjon. Det kan ikkje være eit bilde av eit bilde, eller bilde av ID-kort. Det beste er å ta, og laste opp eit bilde med mobiltelefonen.

Dersom bilde ikkje oppfyller kravet vil søknaden bli sendt i retur.

 

 

 

KIWA sertifisering

ISO sertifiseringer

Tide er sertifisert i henhold ISO 9001 – Ledelsessystemer for kvalitet, ISO 14001 - Ledelsessystemer for miljø, ISO 45001 - Styringssystemer for arbeidsmiljø og ISO 39001 Trafikksikkerhet.