Søk i feltet over

Profilmanual

Tides utseende, eller visuelle profil, er utviklet for å gi mest mulig helhetlige og riktige signaler om hva Tide står for.

Om profilmanualen

Profilmanualen er laget for å gjøre det enklere for deg som skal arbeide med Tides profil. Manualen inneholder hovedtrekkene du trenger å vite om Tides logo, typografi, farger etc. Det er viktig at reglene blir fulgt, slik at Tides visuelle identitet ikke forvitrer over tid.


Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål som knytter seg direkte til Tides visuelle profil eller denne manualen, kan du kontakte Tide på post@tide.no eller tlf 05505.


Opphavsrettigheter

Alle elementer som inngår i Tides profil er Tide sin eiendom. Det er ikke tillatt å bruke noen av disse elementene, eller annet materiale fra denne manualen, uten tillatelse fra Tide.