Grønne busser og grønne destinasjoner

Norwegian Travel og Tide har forent krefter for å tilby bærekraftige og minnerike reiseopplevelser i Tromsø-regionen. Som ledende reiselivsaktør har Norwegian Travel valgt Tide som sin pålitelige partner innen busstransport. Samarbeidet har fokus på å levere grønne reiser til ulike destinasjoner – og har satt standarden for bærekraftig transport i nord.

 

Norwegian Travel tok kontakt med oss fordi de ønsket en profesjonalisert logistikk, forteller konstituert salgssjef i Tide, Stian Heitmann.

 

- Norwegian Travel er en kunde som er svært opptatt av bærekraft og høy kvalitet- noe som speiles i Tide sine verdier. Vi er en god match med grønne busser og grønne destinasjoner.

 

 

Effektivisert samarbeid gir økt kundetilfredshet

 

Torstein Bolme, markedsdirektør i Norwegian Travel, deler sine tanker rundt hvorfor de valgte Tide som leverandør. Han forteller at Norwegian Travel hadde en lang prosess fra å ha egne busser til å gå over til en tredjepartsleverandør.

 

- Etter en grundig kartlegging av alle aktører i Tromsø, falt valget på Tide. De leverte den beste totalpakken for oss, både i forhold til kapasitet, tilgjengelighet og infrastruktur i forhold til booking og flåtestyring.

 

Bolme fremhever også flåtestyringssystemet som Tide tilbyr. Med 2 500 – 3 000 avganger i vintersesongen krever driften hos Norwegian Travel full kontroll fra A til Å. Trafikkleder for Tide Tur Tromsø, Stig Are Sørensen, deler den gode opplevelsen rundt samarbeidet, som han fremhever at fungerer godt, spesielt når det gjelder logistikk og tilgjengelighet for kunden.

 

- I vårt samtidssystem vet kunden nøyaktig hvor bussen er i ruten slik at de enkelt kan informere videre til reisende, sier Sørensen.

 

Stig Are Sørensen, Trafikkleder Tide Tur Tromsø

“Bussen er navet i hele operasjonene vår”

 

For Norwegian Travel og Tide er kundetilfredshet en nøkkelfaktor. Ifølge Bolme har kunden klare forventinger når det gjelder transporten. De ønsker at bussen skal være punktlig, i tillegg til en behagelig reise. Dette inkluderer en vennlig velkomst fra sjåføren, et positivt inntrykk av bussens utseende, og god komfort om bord. Tilbakemeldingene fra de reisende til Norwegian Travel viser en betydelig økning i kundetilfredshet etter at samarbeidet med Tide startet.

 

Bussene vi benytter på disse turene er topp moderne og har svært høy grad av komfort. Våre dyktige sjåfører bidrar også positivt til reiseopplevelsen. I tillegg er bussene hel-elektriske og dermed et bærekraftig nullutslippstilbud, forklarer Stian Heitmann i Tide.

 

- For oss i Tide er det svært viktig å gi gode reiseopplevelser, fra start til slutt. Alle elementene i reisen skal være gode og våre kunder skal kunne stole på at vi er der når de trenger oss, fortsetter han.

 

Bolme understreker bussens sentrale rolle for Norwegian Travel som reiselivsaktør i Tromsø. Tromsø er uten tvil den mest kompliserte operasjonen Norwegian Travel har. Han forteller at praktisk talt enhver aktivitet involverer transport via buss, noe som kan være en logistikkutfordring. For kundene skal transport, aktivitet og overnatting flyte sømløst, og her har bussen en svært viktig rolle.

 

Bussen er på en måte navet, blodåren i hele operasjonen vår og derfor er det så viktig for oss å ha et godt samarbeid med Tide Torstein Bolme

Camp Tamok, en av Norwegian Travel sine utflukter i Tromsø.

Tiden framover

 

Norwegian Travel tror på en betydelig vekst i Nord-Norge i tiden fremover, og de opplever selv at den store etterspørselen etter naturopplevelser i Tromsø krever ekstra fokus på gode løsninger. En av disse er å øke kvaliteten på det de leverer og ha en bedre logistikk – hvor Tide er en viktig del av dette. 

 

Ønsker du eller din bedrift tilbud på bussleie? Les mer her. 

 

Vil du lese mer om aktivitetene Norwegian Travel tilbyr?
Klikk deg inn her for å finne ut mer.