Søk i feltet over

tidesentert nytt fokus

Kontakt oss

Tide ASA

Telefon: 05505  (Mandag-fredag kl. 08.00 - 16.00)
E-post: post@tide.no

Postadresse: Tide ASA, postboks 6300, 5893 Bergen

Besøksadresse: Møllendalsveien 1A,  5009 Bergen


Presse- og mediekontakt

Tide ASA:
Konsernsjef Roger Harkestad    Mobil: 416 19197
Kommunikasjonssjef Lubna Jaffery  Mobil: 902 27263

Fakturaopplysninger

Tide konsernet benytter et elektronisk system for å behandle innkommende faktura. For at dette skal fungere best mulig for alle parter, er det viktig med korrekt merking av faktura.

Her MÅ følgende opplysninger fremkomme:

    riktig selskapsnavn i Tide konsernet (se liste nedenfor)
    ressursnummer
    bestillers navn
    avsenders organisasjonsnummer

Alle faktura sendes til felles fakturaadresse: Postboks 6300, 5893 Bergen
Vennligst ikke bruk stifter eller binders på fakturaene.

Dersom faktura ikke merkes med korrekte opplysninger blir de returnert for ny og korrekt informasjon. Dette vil kunne medføre forsinket betaling.


Selskap i Tide konsernet:

    Tide ASA
    Tide Buss AS
    Tide Verksted AS

Fakturaspørsmål kan rettes til:
Johny Øxenbjerg
Tlf: 5555 4463
E-post: johny.oxenbjerg@tide.no


Tide Verksted AS

Telefon: 05505  (Mandag-fredag kl. 07.00 - 15.00)
Epost: verksted@tide.no

Postadresse: Tide Verksted AS, postboks 6300, 5893 Bergen

Besøksadresse: Tidesenteret, Møllendalsveien 1A, 5009 Bergen