Søk i feltet over

Tide AS er Norges nest største mobilitetsselskap og blant de største aktørene i Danmark. Tide kjører på offentlige kontrakter i både Norge og Danmark og driver omfattende kommersiell virksomhet innen utleie av turbusstjenester, samt fly- og ekspressbuss.

Totalt har Tide over 5.600 medarbeidere og en moderne bussflåte med mer enn 2.300 busser. Hovedkontoret ligger i Bergen.

 

Vi skal skape gode og bærekraftige reiseopplevelser, og hver eneste dag gjennomfører vi mer enn 20 000 buss- og baneavganger.


I Tide er vi stolte over å være en viktig samfunnsaktør i våre reisendes hverdag. Vi tilbyr bærekraftige mobilitetsløsninger, og som et fremtidsrettet transportselskap er vi en sentral aktør når nye og mer miljøvennlige teknologier implementeres innen vår næring.