Søk i feltet over

VILA6112.jpg

I Tide er vi nesten 3000 dedikerte ansatte, som alle jobber for å skape gode reiseopplevelser hver dag. Den du treffer er mest sannsynlig den blide bussjåføren som kjører deg enten til jobb eller til flyplassen. Men visste du at det er mange andre yrkesgrupper i Tide også? Vi har flinke vaskere som sørger for at bussen er ren og pen når den kjører ut tidlig om morgenen. Vi har driftsledere og trafikkledere som sørger for at det er nok busser, og at bussen er på riktig sted til riktig tid. Dette er bare noen av de som står på hver dag for å forsterke reiseopplevelsen.

Konsernledelsen

 

Roger Harkestad

Konsernsjef

 

 

E-post: roger.harkestad@

tide.no

Tlf: 41619197

 

Hege K. Sandtorv

Kommersiell direktør

 

E-post: hege.sandtorv@

tide.no

Tlf: 40007822


Steen Rugge

Administrerende direktør Tide Bus DK

 

E-post: steen.rugge@
tidebus.dk

 

 

Stein A. Jakobsen

Driftsdirektør

 

 

E-post: stein.jakobsen@tide.no

Tlf: 41498259

 

Ståle Rene

Finansdirektør

 

E-post: stale.rene@tide.no

Tlf: 98206188

 

Janicke Stople

HR-direktør

 

E-post: janicke.stople@tide.no

Tlf: 41424293

 

Jan-Helge Sandvåg

Teknisk direktør

 

E-post: jan-helge.sandvag@tide.no

Tlf: 95203502

 

Christine Flataker Johannessen

Direktør foretningsutvikling og konsernfunkjsoner

 

E-post: christine.johannessen@tide.no

Tlf: 95783465

Styret i Tide ASA

Fra venstre: Ingvald Løyning (styreleder), Christine Rødsæther , Roger Harkestad (konsernsjef) , Tatiana Østensen, Dagfinn Haga, Karstein Bremnes (nestleder), Trude C. Valle, Harald Grimelund og Sverre Gjessing.

Tillitsvalgte i Tide

Hovedtillitsvalgte for buss og renhold

Trude Christin Valle, Yrkestrafikkforbundet YTF, e-post: trude.valle@tide.no, tlf: 90141632

Dagfinn Haga, Norsk Transportarbeiderforbund NTF, e-post: ntf@tide.no, tlf: 92095924

Hovedtillitsvalgte for verksted

John Sverre Øvrebø, Yrkestrafikkforbundet YTF, e-post: john.sverre.ovrebo@tide.no, tlf: 91812635

Steven Malema, Norsk Transportarbeiderforbund NTF, e-post: malema@online.no, tlf: 45478494


Hovedverneombud

Arne Rasmussen, e-post: arne.rasmussen@tide.no, tlf: 99003358 

Region- og områdesjefer i Tide

Regionsjefer

Regionsjef: Frank Aadland, e-post: frank.aadland@tide.no

Regionsjef: Anita Solberg, e-post: anita.solberg@tide.no

Regionsjef: Jon Karstein Frantzen, e-post: jon.karstein.frantzen@tide.no

Regionsjef: Anita Dalstø, epost: anita.dalsto@tide.no

Områdesjefer

Kommersiell drift: Endre.L Olsen, epost: Endre.Ludvig.Olsen@tide.no

Bergen Sør og Sunnhordland: Anita Dalstø, e-post: anita.dalsto@tide.no

Bergen Nord og Osterøy: Frank Aadland, e-post: frank.aadland@tide.no

Bergen Sør: Anita Dalstø, e-post: anita.dalsto@tide.no
Bergen Sentrum: Eirik Sandnes, e-post: eirik.sandnes@tide.no

Hardanger/Voss og Austevoll: Audun Nesse, e-post: audun.nesse@tide.no

Trondheim og Kristiansund: Jon Karstein Frantzen, e-post: jon.karstein.frantzen@tide.no

Vestfold: Glenn Rudi Baann, e-post: glenn.rudi.baann@tide.no

Haugesund: Konstituert: Kjetil Steinsland epost:  kjetil.steinsland@tide.no