Søk i feltet over

Hvordan bli lærling i Tide Buss?

Den vanligste veien til å bli lærling i Tide er å gå to år kun på skole og to år hovedsakelig i bedrift. De første to årene går du på VGS, VG1 Teknologi- og industrifag og VG2 Transport- og logistikkfag. For å kunne gå videre til tredje året, må du ha signert lærekontrakt i Tide (eller en annen godkjent opplæringsbedrift). 

 

Dette skjer første halvår i år tre

  • Parallelt som du har lærekontrakt i Tide, går du et 19 ukers kurs på videregående skole der du tar sertifikat klasse D og yrkessjåførkompetanse (YSK)
  • Traséopplæring med instruktør
  • Tilstrekkelig annen opplæring som kreves for å være lærling i Tide
  • Du begynner å få lønn som vil bli utbetalt fra andre halvår

Dette skjer andre halvår i år tre

  • Du får utbetalt lønn, og etterbetalt lønn fra første halvår
  • Teknisk opplæring av bussparken på garasjen du er stasjonert på
  • Introduksjon til forskjellige avdelingene på garasjen
  • Du kjører vanlig rutebuss med eller uten instruktør, alt etter hvor godt du kjører

Dette skjer i år fire

  • Du kjører vanlig rutebuss helt alene
  • To dagers eksamen for å ta fagbrev til å bli bussjåfør, bestående av en praksis der du har med sensorer på rute og en muntlig eksamen

Er du fremtidens bussjåfør?

Som lærling og ferdig utdannet bussjåfør i Tide får du en viktig jobb med ansvar for passasjerer og medtrafikanter, samtidig som du bidrar til gode og bærekraftige reiseopplevelser. Du får kjøre store og moderne busser, en variert arbeidsdag og spennende utfordringer. Bussjåførutdanningen åpner også for interne karrieremuligheter. 

 

Det å være bussjåfør er et stort ansvar og en viktig brikke for at samfunnet skal gå rundt. I Tide er det viktig at alle blir ivaretatt og sett, derfor har vi egen lærlingeansvarlig på avdelingen. Den lærlingeansvarlige er din kontaktperson og den som følger deg opp, i tillegg til ressursleder.