Søk i feltet over

I Tide jobber vi med å levere transporttjenester med høy kvalitet, med fokus på våre passasjerers reiseopplevelser.

Jobb

Ønsker du å søke jobb i Tide, så finner du en oppdatert oversikt over utlysninger av ulike stillinger her. Her kan du også registrere deg og motta en e-post når en stilling som passer deg blir ledig.

Praksis- og læreplasser

Vi ønsker at flere elever velger arbeidspraksis og tar læretiden sin i Tide. Få mer informasjon om tilbudene her:

Kultur som viktig trivselsfaktor

Vi tror at vår kultur er en viktig faktor for økt trivsel som igjen øker kvaliteten på tjenestene våre. Kulturen vår er bygget rundt fem verdier som skal prege alle våre medarbeidere. 

 

Stolt - Jeg er stolt over jobben jeg gjør for enkeltmennesker og samfunn

Miljøbevisst - Jeg bidrar positivt til miljøet

Ansvar - Jeg tar ansvar for å utføre mine oppgaver best mulig

Respekt - jeg møter kolleger, kunder og samarbeidspartnere med respekt

Trivsel - Jeg bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø

 

En kultur som preges av verdiene vil øke trivsel og prestasjon til beste for passasjerer, kunder og samfunn.