Søk i feltet over

I Tide jobber vi med å levere transporttjenester av høy kvalitet, med fokus på våre passasjerers reiseopplevelser.


Vil du bli med på reisen?

Har du spørsmål om bussjåføryrket så svarer vi gjerne.

Send en e-post til jobb@tide.no

Kultur som viktig trivselsfaktor

Vi tror at vår kultur er en viktig faktor for økt trivsel som igjen øker kvaliteten på tjenestene våre. Kulturen vår er bygget rundt fem verdier som skal prege alle våre medarbeidere. 

 

Stolt - Jeg er stolt over jobben jeg gjør for enkeltmennesker og samfunn

Miljøbevisst - Jeg bidrar positivt til miljøet

Ansvar - Jeg tar ansvar for å utføre mine oppgaver best mulig

Respekt - Jeg møter kolleger, kunder og samarbeidspartnere med respekt

Trivsel - Jeg bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø