Søk i feltet over

IMG 9689

Slik blir du bussjåfør i Tide

For å bli bussjåfør må man gjennom noen steg. Veien til å bli bussjåfør i Tide er beskrevet i stegene du ser under:

For å bli bussjåfør i Norge må man ha førerkort klasse D eller D1, som tillater kjøring av store kjøretøy med passasjerkapasitet på mer enn 8 personer i tillegg til føreren. 

 

For å ta førerkort klasse D eller D1 må man først ha førerkort klasse B. Kontakt derfor en trafikkskole som tilbyr opplæring i klasse D eller D1.  

 

Opplæringen omfatter både teoretisk og praktisk opplæring, og man må bestå noen prøver for å få førerkortet. Prøvene er i regi av Statens vegvesen, og kjørelæreren din vil veilede deg gjennom utdanningen din og fortelle deg når du er moden for praktisk oppkjøringsprøve og teoriprøver.  

 

I tillegg til førerkortet er det også en del krav som må oppfylles for å kunne jobbe som bussjåfør i Norge. Dette inkluderer blant annet krav om yrkessjåførkompetanse (YSK), som innebærer at man må gjennomføre en opplæring og bestå en eksamen for å få en sertifisering som yrkessjåfør. Denne utdannelsen på 140 timer gjøres også i regi av trafikkskolen. 

 

Som bussjåfør i Tide får du et stort ansvar for at passasjerene kommer trygt og behagelig fra ett sted til et annet. Du må derfor be legen din om en helseattest som du leverer til Statens Vegvesen som bevis på at du har tilfredsstillende helse, syn og hørsel til å utføre passasjertransport. Helseattesten brukes til å søke om kjøreseddel hos politiet.  

 

Først når du mottar kjøreseddel kan du kalle deg for utdannet bussjåfør.  

 

Tiden du bruker på utdanningen til bussjåføryrket avhenger at både hvor mange kjøretimer du trenger. Det kan også være litt ventetid hos Statens vegvesens ulike trafikkstasjoner hvor du må ta førerprøven og den teoretiske prøven. Vi i Tide sier gjerne at gjennomsnittlig tid på utdannelsen er 6 måneder, varierende fra 3 til 9 måneder.  

 

Er du blant dem som allerede har førerkort i Klasse C går det som regel betydelig raskere å få førerkort klasse D. 

For å jobbe som bussjåfør i Tide må du være serviceorientert, ansvarlig og ha tilstrekkelig norskkunnskaper slik at du kan kommunisere godt med passasjerer og kolleger. 

 

Når du kommer inn som ny bussjåfør i Tide vil du dessuten få en tilpasset opplæring med våre instruktører.  

Du vil også få en egen opplæring i våre systemer og busser, og få møte dine fremtidige kollegaer.  

 

Vi i Tide hjelper deg gjerne med råd innen økonomisk støtte, veiledning underveis og norskopplæring.  

 

Ta kontakt med oss på jobb@tide.no hvis du lurer på noe.  

Velkommen som ny kollega i Tide!