Søk i feltet over

Som bussjåfør har du

En ansvarsfull jobb – mennesker er den mest verdifulle lasten man kan frakte, og sikkerhet gjennom profesjonell kjørestil settes alltid høyest.

 

Svært gode jobbmuligheter og en trygg jobb – Kollektivtrafikken er et satsingsområde, med målsetting om å ta unna byenes økte transportbehov i fremtiden. Dette betyr at Norge trenger enda flere dyktige bussjåfører både i dag og på lang sikt.

 

En variert jobb – Ingen dager er like. En bussjåfør møter nye passasjerer, og kjører gjerne forskjellige steder hver dag. Føreforholdene varierer og det samme gjør trafikkforholdene. En sommerdag uten trafikk er forskjellig fra en vinterdag med snø og trafikk.

 

Fast lønn og ryddige arbeidsforhold – Lønnen er regulert av Bussbransjeavtalen. Som fagutdannet bussjåfør vil du tjene fra 500.000 og opp, avhengig av skift, turnus og arbeidsmengde.

 

En sosial jobb – En bussjåfør har kontakt med passasjerer i bussen og sine kolleger i et godt og trivelig arbeidsmiljø.

Ofte stilte spørsmål

Hva skal til for å bli bussjåfør?

Er du sosial og trives blant mennesker og ønsker å være i en bransje som yter en viktig samfunnsinnsats? Er du i tillegg interessert i miljø og tror du vil trives bak rattet i store kjøretøyer med avansert teknologi? Da kan bussjåføryrket være et interessant og utfordrende yrke for deg. 

Hvilke sertifikater trenger man som bussjåfør?

For å kjøre buss må du ha førerkort klasse D, yrkessjåførkompetanse og kjøreseddel.

Får en bussjåfør opplæring av arbeidsgiver?

Tide gir grundig og god opplæring til alle nye sjåfører, med full lønn under hele opplæringen.

Hva tjener en bussjåfør?

En bussjåførs lønn vil variere etter arbeidstid og skifttillegg, om man har fagbrev samt ansiennitet. En gjennomsnittlig årslønn for en bussjåfør om lag 500 000 kr. 

Er det vanskelig å få jobb som bussjåfør?

Vi i Tide er "alltid" ute etter gode sjåfører. Vi trenger dyktige sjåfører som liker jobben sin, som tar ansvar. En rapport fra Urbanet Analyse viser at det er behov for 1000 nye bussjåfører hvert år. Bussjåfører trengs over alt i landet, i by og distrikt, egnede sjåfører vil stort sett alltid kunne få jobb i nærheten av hjemsted (kilde: NHO Transport).

Hvordan er Tide som arbeidsgiver?

I Tide har du en trygghet i jobben din, du blir en del av et godt arbeidsmiljø i en bedrift med ordnede arbeidsforhold. Tide er en god arbeidsplass der trivsel settes høyt. 

Er bussjåfør et viktig yrke?

Busselskap er viktig for at hjulene i samfunnet skal gå rundt, og sjåførens jobb bak rattet er uvurderlig. Bare for Tide sin del er det nesten 300.000 mennesker som er avhengige av at vi gjør jobben vår på en god måte hver eneste dag. 300.000 mennesker som er avhengige av oss for å komme seg til jobb, til skole og til fritidsaktiviteter. Skal vi løse vårt samfunnsoppdraget er det bussjåføren som er den viktigste bidragsyteren til at vi kan lykkes.

 

 

Hva er din situasjon?

«Jeg har sertifikat på buss, men trenger grunnutdanningen (YSK)»

Grunnutdanningen har en kostnad på rundt 35-40 000 kr. Dette kan finansieres gjennom lånekassen. Da får man et studielån, og man må betale ned dette månedlig. Studielånet vil ha en månedlig kostnad på ca. kr. 1300,- over 3 år.

 

«Jeg har sertifikat på bil, og trenger sertifikat på buss og grunnutdanning (YSK)»

Typisk vil sertifikat på buss og grunnutdanning ha en kostnad på 80 000 kr, men lånekassen tilbyr finansiering opp til 112 000 kr for yrkessjåførutdanning. Den månedlige kostnaden vil være lik, mens nedbetalingstiden vil variere. Studielånet vil ha en månedlig kostnad på ca. kr. 1300,- over 6 år for det minste beløpet, og over 9 år hvis man trenger maksbeløpet Lånekassen tilbyr.

 

«Jeg har sertifikat på lastebil, men ønsker å bli bussjåfør»

Sertifikat på lastebil (klasse C) og erfaring med tunge kjøretøy vil ha stor innvirkning på hva man faktisk må ut med for å omskolere seg til bussjåfør. Her tilbyr ikke Lånekassen støtte, siden man allerede er yrkesutdannet med YSK Gods. En klar anbefaling er da å ta kontakt med Tide direkte, for å forhøre deg om hvilket muligheter som finnes.

Hva koster de nødvendige sertifikater man trenger som bussjåfør?

Hva koster "busslappen"? En rekke trafikkskoler over hele landet tilbyr førerkort kl. D, og prisen på dette kan variere i hvert enkelt tilfelle. Antall kjøretimer man har behov for, i tillegg til om man har kl.C, C1 eller D1 fra før, vil gjøre utslag på totalpris. Yrkessjåførkompetanse (YSK) tas også ved trafikkskole, enten grunnutdanning på 140 timer eller etterutdanning på 35 timer. Grunnutdanning (140t) koster ofte rundt kr. 35.000,-. Totalpris for førerkort kl. D og YSK kan ofte ligge rundt kr. 80.000,-, men for å være sikker kan du rådføre deg med trafikkskole. Etterutdanningskurs (35t) kan tas hos Tide etter avtale.

 

Kjøreseddel søkes om hos politiet, og du må da levere original, norsk helseattest som ikke er eldre enn tre måneder. Ved tilfredsstillende vandel og godkjent helseattest vil man kunne få utstedt kjøreseddel.

 

Lånekassen tilbyr lån og stipend til dem som ønsker å bli bussjåfør. Vi har forsøkt å samle litt informasjon om denne finansieringsmuligheten, men for mer utfyllende informasjon kan du undersøke Lånekassens egne nettsider om støtte til utdanning som yrkessjåfør.

 

Hvem kan få støtte fra Lånekassen?

På nettsidene til Lånekassen vil du finne utfyllende informasjon om hvem som kan få lån og stipend. I korte trekk kan alle norske statsborgere få, EØS-borgere med varig oppholdsrett og personer med status som arbeidstaker i Norge. I tillegg kan du få støtte om du er gift eller samboer med felles barn, med EØS- eller EFTA-arbeidstaker. Flyktninger kan få lån og stipend etter de samme reglene som norske studenter.

For utfyllende informasjon, se Lånekassen sin informasjonsside for utenlandske statsborgere.

 

Har du flere spørsmål om bussjåføryrket?

Send en epost til jobb@tide.no!

Object reference not set to an instance of an object.