Søk i feltet over

Korrekt skrivemåte av selskapsnavn

Selskapsnavnene skal skrives rett fram med stor forbokstav i Tide og stor bokstav i egennavnene (Buss, Sjø og Reiser) Forkortelsene ASA og AS skrives med store bokstaver. Riktig skrivemåte blir da som følger:

Tide ASA       Tide Buss AS       Tide Sjø AS       Tide Reiser AS


Logo med datterselskap

I enkelte tilfeller når det er behov for  å markere hvilken av disse datterselskapene som er avsender skal det gøres på følgende måte:
a) Om adressen står i tilknytning til Tide logoen skal navnet på datterselskapet utheves i adressefeltet. Tide logoen blir da stående som den er. (figur a.)
(b) om adressen ikke står tilknytning til logoen skal selskapsnavnet skrives i grått under tidelogoen høyrejustert som anvist på eksempelet under (figur b.). Datterselskapet skal da stå  i skrifttypen Helvetica Naue Medium.
figur (a)
figur (b)
Når trykksakenen er i en farge (Tide-blå) skal selskapsnavnet også være i blått. Det samme gjelder på en sort hvit trykksak. Da skal selskapsnavnet stå i ren sort som logo.