Søk i feltet over

Typografi for skjerm

Det er spesielle regler for typografi på skjerm. Dette for å sikre enkel utveksling av elektroniske dokumenter uten fontproblematikk, og for at alle skal ha like fonter tilgjengelig. Samtidig er det viktig med rett bruk av typografi på PowerPoint og internett for å sikre god lesbarhet.

All tekst på skjermbaserte medier skal være i Arial Regular/Bold. Dette gjelder i brevmaler, PowerPoint og som brødtekst på Tides websider. På websider skal mengdetekst ha 11px størrelse. I PowerPoint brukes skriftstørrelsen 28 punkt (overskrifter).