Søk i feltet over

tidesentert nytt fokus

Contact

Customer service Tide

Flybussen- Airport Express - in Bergen, tel. +47 55 23 87 00         E-mail: flybussen.bergen@tide.no
(Monday - Friday 0800 - 1900, Saturday 0900 - 1500) 

Flybussen - Airport Express - in Haugesund, tel. +47 52 70 35 21   E-mail: flybussen.haugesund@tide.no
(Monday - Friday 0800 - 1900, Saturday 0900 - 1500)

Kystbussen Coastal Express Bergen-Stavanger, tel. +47 55 23 87 00  E-post: post@kystbussen.no
(Monday - Friday 0800 - 1900, Saturday 0900 - 1500)

Coach rental, tel. +47 55 23 87 00       E-mail: tur@tide.no
(Monday - Friday 0800 - 1900, Saturday 0900 - 1500)

Tide AS

Telephone: +47 55238700 (Monday - Friday 0800 -1900, Saturday 0900 - 1500)
E-mail: post@tide.no

Postal address: Tide AS, Box 6300, N-5893 Bergen

Head office: Møllendalsveien 1A,  N-5009 Bergen