Søk i feltet over

Ofte stilte spørsmål

Hva skal til for å bli bussjåfør?

Er du sosial og trives blant mennesker og ønsker å være i en bransje som yter en viktig samfunnsinnsats? Er du i tillegg interessert i miljø og tror du vil trives bak rattet i store kjøretøyer med avansert teknologi? Da kan bussjåføryrket være et interessant og utfordrende yrke for deg. 

Hvilke sertifikater trenger man som bussjåfør?

For å kjøre buss må du ha førerkort klasse D, yrkessjåførkompetanse og kjøreseddel.

Hva koster de nødvendige sertifikater man trenger som bussjåfør?

Hva koster "busslappen"? En rekke trafikkskoler over hele landet tilbyr førerkort kl. D, og prisen på dette kan variere i hvert enkelt tilfelle. Antall kjøretimer man har behov for, i tillegg til om man har kl.C, C1 eller D1 fra før, vil gjøre utslag på totalpris. Yrkessjåførkompetanse (YSK) tas også ved trafikkskole, enten grunnutdanning på 140 timer eller etterutdanning på 35 timer. Grunnutdanning (140t) koster ofte rundt kr. 35 000,-. Total pris for førerkort kl.D og YSK kan ofte ligge rundt kr. 80 000,-, men for å være sikker kan du rådføre deg med trafikkskole. Etterutdanningskurs (35t) kan tas hos Tide etter avtale.

Kjøreseddel søkes om hos politie, og du må da levere original, norsk helseattest som ikke er eldre enn tre måneder. Ved tilfredsstillende vandel og godkjent helseattest vil man kunne få utstedt kjøreseddel.

Får en bussjåfør opplæring av arbeidsgiver?

Tide gir grundig og god opplæring til alle nye sjåfører, med full lønn under hele opplæringen.

Hva tjener en bussjåfør?

En bussjåførs lønn vil variere etter arbeidstid og skifttillegg, og om man har fagbrev. Inkludert tillegg og overtid kan man regne med lønn fra kr. 400 000 og oppover (kilde: utdanning.no)

Er det vanskelig å få jobb som bussjåfør?

Vi i Tide er "alltid" ute etter gode sjåfører. Vi trenger dyktige sjåfører som liker jobben sin, som tar ansvar. En rapport fra Urbanet Analyse viser at det er behov for 1000 nye bussjåfører hvert år. Bussjåfører trengs over alt i landet, i by og distrikt, egnede sjåfører vil stort sett alltid kunne få jobb i nærheten av hjemsted (kilde: NHO Transport).

Hvordan er Tide som arbeidsgiver?

I Tide har du en trygghet i jobben din, du blir en del av et godt arbeidsmiljø i en bedrift med ordnede arbeidsforhold. For bussjåfører oppleves Tide som en god arbeidsplass der trivsel settes høyt. 

Er bussjåfør et viktig yrke?

Busselskap er viktig for at hjulene i samfunnet skal gå rundt, og sjåførens jobb bak rattet er uvurderlig. Bare for Tide sin del er det nesten 300.000 mennesker som er avhengige av at vi gjør jobben vår på en god måte hver eneste dag. 300.000 mennesker som er avhengige av oss for å komme seg til jobb, til skole og til fritidsaktiviteter. Skal vi løse vårt samfunnsoppdraget er det bussjåføren som er den viktigste bidragsyteren til at vi kan lykkes.

Som bussjåfør har du

En ansvarsfull jobb – mennesker er den mest verdifulle lasten man kan frakte, og sikkerhet gjennom profesjonell kjørestil settes alltid høyest.

Svært gode jobbmuligheter og en trygg jobb – Kollektivtrafikken er et satsingsområde, med målsetting om å ta unna byenes økte transportbehov i fremtiden. Dette betyr at Norge trenger enda flere dyktige bussjåfører både i dag og på lang sikt.

En variert jobb – Ingen dager er like. En bussjåfør møter nye passasjerer, og kjører gjerne forskjellige steder hver dag. Føreforholdene varierer og det samme gjør trafikkforholdene. En sommerdag uten trafikk er forskjellig fra en vinterdag med snø og trafikk.

Fast lønn og ryddige arbeidsforhold – Lønnen er regulert av Bussbransjeavtalen. Som fagutdannet bussjåfør vil du tjene fra 400.000 og opp, avhengig av skift, turnus og arbeidsmengde.

En sosial jobb – En bussjåfør har kontakt med passasjerer i bussen og sine kolleger i et godt og trivelig arbeidsmiljø.