Søk i feltet over

Tide Turbusser_kai april2019_foto Vidar Langeland.JPG

Brytningstid innen reiseliv - flere ønsker turoppdrag

Flere oppdrag gjør at Tide trenger nye turbuss-sjåfører i hele Norge

- Nå opplever vi en skikkelig ketchup-effekt på etterspørselen etter turbussoppdrag etter pandemien. Både norske og internasjonale turister, bedrifter, lag og privatpersoner skal nå ut på tur eller ha arrangementer med busstransport. Det er fantastisk gledelig! Utfordringen vår nå er at vi mangler bussjåfører for å møte etterspørselen, sier Mathias Højsgaard, kommersiell direktør i Tide.

Etter to år med pandemi der reiselivet har ligget brakk, og kun et fåtall arrangementer har blitt gjennomført, merker Tide Buss, som er landets største innenfor turbusstjenester, at pilene peker oppover. Og med økt etterspørsel kommer også økt behov for bussjåfører.

- Fra april i fjor til april i år har antallet bestilte turoppdrag økt med nærmere 70 prosent, sier Højsgaard.

Spesielt markedet for cruisetrafikk har tatt seg opp etter pandemien og reiselivsbransjen melder om rekordhøye tall for anløp til norske havner. I tillegg ser man en klar økning i etterspørsel etter turbusstjenester blant både bedrifter og privatpersoner, samt flere reisende på fly- og ekspressbussruter.

- Vi opplever stor pågang ved alle våre avdelinger, fra Honningsvåg i nord til Kristiansand i sør, og det er tydelig at Norge er et ettertraktet land å feriere i, sier Højsgaard i Tide.

 

Kan ansette opptil 50 nye sjåfører
Tide har behov for flere bussjåfører i både heltids-, deltids- og tilkallingsstillinger.

- Nå står vi i en situasjon der vi må takke nei til oppdrag. Jeg vil anslå at vi kan ansette opptil 50 nye sjåfører, sier Højsgaard.

 

Som bussjåfør i Tide har man mulighet til å tilpasse arbeidsmengden etter livssituasjon.

- Noen ønsker å jobbe mye, mens andre vil ha større frihet og ta vakter når det passer. Det er også mulig å bare jobbe som sjåfør deler av året. Vi har flere sjåførkollegaer som bor i Sør-Norge, men som ønsker å kjøre i Nord-Norge og oppleve den vakre landsdelen i sommersesongen, forteller Højsgaard.

- Dessuten er det mulig å være bussjåfør frem til fylte 75 år, noe som gjør at mange velger bussjåføryrket som en karriere nummer 2, legger Højsgaard til.

 

En bussjåførs hverdag er variert. Man møter ulike mennesker, får sett og opplevd nye steder og man bidrar til økt kollektivandel som igjen er bra for miljøet.

- Vi har et betydelig antall elektriske turbusser i produksjon som medfører spennende muligheter for å kjøre noen av landets første elektriske turbuss for de som er ekstra interessert i ny teknologi og miljø, sier Højsgaard.

 

De faglige kravene for å kjøre buss er at man må ha førerkort klasse D, yrkessjåførkompetanse og kjøreseddel. 

For mer informasjon, kontakt: Mathias Højsgaard, kommersiell direktør i Tide

 

 

 

Om Tide: Tide AS er Norges nest største busselskap med om lag 3500 ansatte i Norge. Selskapet driver utstrakt virksomhet innen tur-, fly- og ekspressbuss, i tillegg til å kjøre rutebuss for 6 ulike fylkeskommunale kollektivselskap. Les mer på www.tide.no