Søk i feltet over

Kystbussen Åpning 2

Kystbussens reisetid går ned når nye E39 åpner

Tirsdag 1. november går startskuddet for store ruteendringer på Kystbussen. Reisetiden mellom Bergen og Stavanger kuttes med inntil 25 minutter, og det settes inn flere morgenavganger, spesielt tilpasset pendlere i Haugesund og Stavanger.

Åpningen av nye motorveien på E39 mellom Svegatjørn og Rådal fører til en av de største traséendringene i Kystbussens historie.

 

Kystbussen vil fra og med tirsdag neste uke ikke lengre kjøre innom Nesttun, men kjøre motorveien mellom Lagunen Terminal og Bergen Sentrum. For de reisende innebærer det at busstoppet på Nesttun terminal byttes ut med Lagunen terminal, og at alle busstopp langs den gamle ruten mellom Nesttun og Tøsdalskiftet ikke lengre vil bli benyttet. Første stopp etter Lagunen terminal blir Halhjem fergekai.

 

- Vi gleder oss til den nye veien kommer. Nye E39 vil gi en betydelig reduksjon i reisetiden mellom Bergen og Stavanger, og gi en reisetid ned mot 4 timer på våre «Strake veien» avganger, sier Svein Helge Hauge, produkt- og konseptsjef i Tide.

- Vi håper kortere reisetid mellom to av landets største byer vil gjøre det enda lettere for kunder å ta et bærekraftig valg og reise kollektiv mellom de to storbyene, fortsetter Hauge.

 

I tillegg til store endringer i rutetrasé har Kystbussen også satt inn flere avganger langs strekningene og Kystbussen kjører nå totalt 228 avganger mellom Bergen og Stavanger per uke.  

 

Flere avganger og dobbeltdekkere på strekningen Haugesund – Stavanger

Fra 1. november settes det også inn nye, tidlige avganger fra både Haugesund og Stavanger på hverdager. Første avgang fra Haugesund i retning Stavanger kommer til å gå kl. 05:55, mens første avgang fra Stavanger mot Bergen kommer til å gå kl. 05:45.

 

- Vi har opplevd økt etterspørsel etter tidlige morgenavganger fra spesielt pendlere i de to byene. Samtidig forventer vi at de tidlige avgangene vil gjøre hverdagen enklere for både studenter, jobbreisende og andre som har behov for å komme frem tidligst mulig, og vi er glade for at vi nå kan bidra til en forenklet hverdags-logistikk for flere, sier Svein Helge Hauge i Tide.

 

I løpet av november kommer det også to nye dobbeltdekkere som skal drifte strekningen mellom Haugesund og Stavanger.

 

- De nye dobbeltdekkerne til Kystbussen har gått i rute mellom Bergen og Stavanger siden juni i år, og de har vært en stor suksess. Mottagelsen av de topp moderne bussene har vært god og tilbakemeldingene fra de reisende har vært svært positive, sier Hauge.

- Vi gleder oss derfor veldig til å få flere dobbeltdekkere i drift og gjøre tilbudet tilgjengelig for reisende til og fra Haugesund. De nye bussene vil være tilsvarende til de bussene som allerede er i drift og vil bli satt i rute så fort som mulig, sier Svein Helge Hauge.

 

Mer informasjon om Kystbussens nye rutetrase og avganger kan man finne på nor-way.no.

 

Svein Helge Hauge, Produkt- og konseptsjef i Tide