Søk i feltet over

Skyssbuss rutepakkeVest.jpg

Tide Buss og Skyss markerte anbudsoppstart i rutepakke Vest utenfor Bergen

Det var selvfølgelig kake, gratulasjoner, velkomstord og god stemning da Skyss og Tide Buss markerte oppstarten av den nye busskontrakten for Sund, Fjell, Øygarden og Askøy Kommune.

Tide gleder seg over å ta fatt på denne utfordringen det neste lille 10-året, sa en smilende konsernsjef Roger Harkestad i Tide Buss. Det var ikke så rart da Tide over natten økte antallet ansatte med over 300 og 146 nye miljøvennlige busser når anbudet vest for Bergen startet opp i dag.

 

"Gratulerer med dagen. Vi ser frem til et godt samarbeid og til gode bussreiser for kundene", sa direktøren for Skyss, Målfrid Vik Sønstabø til fremmøtte medarbeidere, samarbeidspartnere og media.

 

Hun fortalte om de viktigste endringene og forbedringene i busstilbudet i området, og trakk frem at kvaliteten på bussparken får et godt løft i den nye anbudskontrakten.

 

"Vi ønsker at enda flere skal reise kollektivt, og det tror vi et bedre tilbud og nye busser kan være med å bidra til", sa Sønstabø. "Denne oppstarten er også en milepæl for Skyss da dette er den første kontrakten vi starter opp basert på fylkeskommunens strategi og arbeid for å få på plass busser med redusert utslipp", fortsatte Skyss-direktøren.

 

Bussdriften på vei til å bli fossilfri 


Fylkeskommunen i Hordaland har vedtatt å gjøre bussdriften i Bergensområdet fossilfri innen 2020 og i hele fylket innen 2025. Med biodrivstoff og elektrifisering vil fylkeskommunen redusere CO2-utslippet fra buss i Hordaland med 29 000 tonn fra 2016 til 2025, tilsvarende 64 prosent.  

Tide vil til sammen ha 146 nye busser i rutepakke vest. Alle skal gå på biodiesel og oppfyller miljøkravet Euro VI, hvilket betyr lavere utslipp av NOx og partikler.

 

"Det er to måter vi gjennom vårt arbeid kan bidra til at samfunnet blir mer miljøvennlig. Den ene måten er ved at flere benytter seg av vårt busstilbud, den andre ved at bussene i seg selv blir mer miljøvennlig. Nå satser vi på å lykkes med begge deler. Den jobben dere utfører hver dag kommer derfor hele samfunnet til gode og det skal dere være stolte av", sa Harkestad i Tide og henvendte seg til sjåførene.

 

Rutepakke Vest har en varighet på 9 år med ytterligere 2 år opsjon og er på 5,2 millioner rutekilometer.

 

"Å drive bussvirksomhet er en viktig samfunnsoppgave. Uten oss stopper samfunnet litt opp. Det setter derfor noen forventninger til oss som selskap og til våre sjåfører, men vi er veldig glade for å kunne ha et slikt viktig samfunnsoppdrag", sa Roger Harkestad i Tide Buss.

Oppstart av ny kontakt i rutepakke vest i Bergen ble feiriet med kake. Her avbildet direktør i Skyss, Målrid Vik Sønstabø 

Nye, Tide-kollegaer var samlet til markering av oppstart i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy kommune. 

Konsernsjef i Tide, Roger Harkestad og direktør i Skyss, Målrid Vik Sønstabø markerer oppstart av ny kontakt i rutepakke vest i Bergen.