Søk i feltet over

Tide ruller ut landets første elektriske turbusser

16 utslippsfrie og hel-elektriske turbusser kommer i Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Honningsvåg. Enova støtter prosjektet med 27 millioner kroner.

– Norge er godt i gang med innføringen av elektriske bybusser, og satsingen til Tide markerer startskuddet for en tilsvarende omstilling i turbussmarkedet. Turbusser har imidlertid helt annerledes driftsmønster og stiller strengere krav til for eksempel rekkevidde og bagasjekapasitet. Det blir derfor viktig å få testet ut og vist at elektriske busser fungerer minst like bra som dieselbusser også i dette segmentet, sier transportsjef Astrid Lilliestråle i Enova.

 

Prosjektet til busselskapet Tide inkluderer 16 elektriske busser og 14 ladestasjoner, og støttes av Enova med i overkant av 27 millioner kroner.

 

– Det er viktig at også busser, større lastebiler og anleggsmaskiner kommer over på nullutslippsløsninger for at vi skal nå klimamålene våre. Derfor er det gledelig å se at store aktører som Tide går foran og tester ut elektriske turbusser med støtte fra staten. Jeg håper at erfaringene og lærdommen fra dette prosjektet gjør at andre selskaper følger Tides eksempel, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

 

 

– Bærekraft må tas på alvor – Tide ønsker å være i førersetet for det grønne skiftet i bussnæringen, og vi er veldig glade for den økonomiske og faglige støtten fra Enova, der vi ser frem til å samarbeide med dem om å utvikle helt ny og miljøvennlig bussteknologi for turbusser, sier konsernsjef Roger Harkestad i Tide.

 

– Mens det offentlige har ambisiøse nullutslippsmål mener vi også det private næringslivet og det kommersielle bussegmentet må ta bærekraft på alvor, og vi tar nå ansvar ved å påta oss både risiko og merkostnad gjennom dette nybrottsprosjektet. Dette gjør vi fordi vi mener det må til for å lykkes med nullutslippsbusser innen turbussparken. Vi håper denne forsiktige starten legger press på flere bussleverandører til å faktisk satse på ny teknologi og bygge denne typen busser, slik at vi over tid kan erstatte flere dieselbusser med elbusser, fortsetter Harkestad.

 

De elektriske turbussene blir levert i løpet av neste halvannet år og blir fullverdige erstatninger for dagens dieselbusser. Estimert årlig besparelse av CO2 er totalt rundt 720.000 kg.

 

 

Vil gi nyttige erfaringer for videre elektrifisering Ettersom de større europeiske bussprodusentene fortsatt har fullt fokus på bybusser i sine elektriske satsinger, har Tide sett til Kina. Landet huser i dag rundt 99 prosent av verdens elbusser, og kinesiske leverandører har allerede produsert elektriske turbusser for det kinesiske markedet. Disse har imidlertid andre standarder og krav enn norske turbusser, og de nye elektriske turbussene bli utviklet i tett dialog med Tide og tilpasses både norsk forskriftsregelverk og klima.

 

Tide er landets nest største busselskap, og kjører offentlige anbudskontrakter fra Vestfold i sør til Troms i nord. Selskapet er også en av de aller største turbussaktørene i landet med både turbussutleie, ekspressbusser og flybusser i flere landsdeler.

 

– Vi mener dette prosjektet vil gi oss betydelig innsikt i hvordan vi kan få elektrifisert både turbuss-, ekspressbuss- og flybussparken i landet, og vi forventer og håper at antallet elektriske turbusser vil økt betraktelig fra disse 16 første bussene i årene som kommer, sier Harkestad i Tide.

 

 

Elektriske turbusser skal stasjoneres langs kysten fra Stavanger til Honningsvåg. 

Roger Harkestad, konsernsjef Tide

Konsernsjef i Tide, Roger Harkestad ser frem til å ta i bruk ny teknologi også på turbussmarkedet.

For mer informasjon, kontakt:

person portrait

Astrid Lilliestråle

Markedssjef Enova


Telefon: 918 97 670
person portrait

Jan-Helge Sandvåg

Teknisk direktør, Tide


Telefon: 952 03 502

-------------

Begrepsforklaring bybuss og turbuss

En bybuss (klasse 1) kjører hovedsakelig innenfor bykjerne og har flatt gulv mellom dørene (ingen trinn), begrensinger på hastighet (70km/t), registreres med ståplasser og har ikke krav til setebelte. En turbuss (klasse 3) er såkalt normalgulvbuss der man har trinn opp i bussen, disse er registrert for en hastighet på opptil 100 km/t, har krav om bilbelte og andre sikkerhetskrav. Turbusser benyttes gjerne på lengre transportoppdrag, og har bla. høyere komfort og bagasjekapasitet.

 

Om Enova: Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet gjennom å bidra til at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

 

Om Tide: Tide Buss er Norges nest største busselskap og blant de største bussaktørene i Danmark. Tide kjører buss på offentlige kontrakter i 7 fylker, og driver kommersiell virksomhet innen turbusser, ekspressruter og flybuss over hele landet. Totalt har Tide over 5.000 medarbeidere, 2.150 busser og en årlig omsetning på over 3 milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Bergen. Vår visjon er å levere gode reiseopplevelser, og hver eneste dag gjennomfører vi mer enn 14.000 bussreiser. I Tide er vi stolte over å være en viktig samfunnsaktør i våre reisendes hverdag. Vi tilbyr bærekraftige kollektivløsninger, og som et fremtidsrettet transportselskap er vi en sentral aktør når nye og mer miljøvennlige teknologier implementeres innen vår næring