Søk i feltet over

Tide søker ruteløyve for Flybussen til Harstad/Narvik lufthavn

Tide Buss AS sendte nylig ruteløyvesøknad for å kunne starte flybussrute mellom Svolvær og Harstad/Narvik lufthavn til Nordland fylkeskommune. Ønsket er å utvide tilbudet til og fra flyplassen, og å sikre et utvidet kollektivtilbud til Svolvær. Den nye ruten vil få navnet Flybussen Lofoten, og Tide håper å være i drift fra 02. mai 2020.

Med et begrenset tilbud til innbyggere og reisende til og fra Harstad/Narvik lufthavn i dag, har Tide i sin søknad lagt opp til å øke kollektivtilbudet betraktelig. Bussen vil gå hele uken, og rutene vil tilpasses lufthavnens flyavganger og -ankomster.

 

- Vi vet at denne ruten betyr mye for reiselivet i området og vi håper også dette skal gi et godt tilbud til innbyggerne i Svolvær og omegn. Tide har i sine planer å tilby høy komfort til reisende, med god plass, lademulighet for mobiltelefon og gode seter. Tilbudet for de reisende vil økes betydelig, og vi vil sørge for at rutene er tilpasset alle de store flyene til og fra Harstad/Narvik lufthavn, sier produktsjef i Tide Buss AS, Svein Helge Hauge.

 

Ruten vil legges under flybussen.no, og billetter til ruten vil bli solgt via www.flybussen.no og om bord i bussen. Forutsetning for oppstarten er at løyvesøknaden blir godkjent av Nordland fylkeskommune.

 

- Dersom dette går i orden blir vi veldig glade. Da vil arbeidet med å anskaffe busser iverksettes, og vi kan se frem mot oppstarten neste vår, nærmere bestemt 2. mai 2020, sier Hauge.

 

For mer informasjon kontakt:
Svein Helge Hauge
Produkt- og konseptsjef, Tide Buss AS
Svein.Helge.Hauge@tide.no/ +47 470 13 790