Søk i feltet over

Kolleger På Rød Løper

Tide starter opp sin største kontrakt noensinne i danske Ålborg

Søndag, 7. august, gikk startskuddet for Tide sitt nye bussanbud i Danmarks fjerde største by, Ålborg. Med etter hvert totalt 121 nye elektriske busser, over 320 nye kolleger og et helt nytt bussanlegg vil Tide øke omfanget på sin danske virksomhet betydelig.

Det var Borgermesteren i Ålborg, Thomas Kastrup-Larsen, som fikk æren av å klippe snoren på åpningsdagen.
Fra venstre administrerende direktør i Tide Bus Danmark Steen Rügge, borgermester i Ålborg Thomas Kastrup-Larsen, konsernsjef i Tide Roger Harkestad og styreleder i Tide Ingvald Løyning.

 

-  Denne dagen har vi jobbet mot i litt over ett år, og det er godt å stå her i dag og se de første Tide-bussene rulle ut fra anlegget. Vi har en tydelig ambisjon om å vokse i Danmark, og med denne oppstarten lykkes vi med et stort løft i både markedsstørrelse, kontraktsreserve og andel nullutslippsbusser, sier Roger Harkestad, konsernsjef i Tide.

 

Kontrakten har en samlet verdi på inntil om lag 4,8 milliarder norske kroner inkludert opsjonsår og er det største anbudet til Tide noensinne målt i kontraktsverdi.

Med denne kontrakten har Tide en kontraktsreserve på totalt 32 milliarder norske kroner.

Anbudet i Ålborg har en varighet på 10 år, med et tillegg på inntil 6 års opsjon, 2+2+2, der de to første opsjonsårene er på operatørs hånd. Anbudet er på 8,8 millioner rutekilometer fordelt på 420.000 turer årlig, der bussjåførene vil legge ned 57.000 arbeidsdager årlig.

 

- Med dette anbudet får vi en enda mer robust ordrereserve som gir oss en trygghet for fremtidig inntjening, sier Harkestad.

 

Grønn totalomstilling av kollektivtrafikken i Ålborg

 

Den nye kontrakten gjør at Ålborg blir den første av de store danske byene som går for en total omstilling til nullutslippsbusser i sitt kollektivtilbud.

Omstillingen vil skje i etapper, der de første 90 elbussene rullet ut på veiene fra søndag, mens de siste vil fases inn i løpet av 2022 og 2023.

 

- I tillegg til at vi i løpet av 2023 vil bli et anbud med kun nullutslippsbusser, så vil det også komme en ny busstype i Ålborgs gater i løpet av neste år som man kaller Plusbusser. Dette er 14 stykk elbusser som er treleddet og er på hele 24,5 meter. Disse skal kjøre på egen trase, og vil få funksjon som en bybane. De er vesentlig større enn de øvrige bussene, og vil kunne frakte flere kollektivreisende per buss, sier Harkestad.

 

De nye bussene til Tide i Ålborg skal kjøre på kontrakt for Nordjyllands Trafikselskab, NT.

 

Investert betydelig i Danmarks største elektriske bussdepot

 

Ålborg-anbudet er et fremtidsrettet anbud, der man har vektlagt og satset på moderne teknologi og nye løsninger.

 

Til oppstarten har Tide både investert i busser, og bygget et helt nytt bussanlegg.

 

- Vi har investert betydelig i både busser og anlegg i Ålborg. Det nye bussdepotet er nemlig det største el-bussdepotet i Danmark.  Prislappen på depotet som består av et moderne administrasjonsbygg, verksted og vaskehall på totalt 3.150 kvadratmeter, lyder på 140 millioner danske kroner, sier Harkestad.

 

Depotet har kapasitet til 140 busser og har 124 ladestendere. I alt har ladeanlegget 6500 ampere til rådighet, og hele depotet er bygget med en miljøvennlig profil som minimerer strøm- og vannforbruket. Blant annet er taket bekledd med 300 kvadratmeter med solceller samt mose (sedumstak), og det er utformet et regnvannsbasseng på 4500 kvadratmeter. Det er også etablert et vannrenseanlegg i tilknytning til bussvaskanlegget, slik at de 30.000 årlige bussvaskene vil foregå med gjenbruksvann.

 

Ønsker nye kollegaer velkommen

 

De siste ukene og månedene har Tide brukt godt til å ta imot og ønske velkommen om lag 320 nye sjåfører og medarbeidere som heretter skal drifte anbudet i Ålborg.

 

- Det er med takknemlighet vi ønsker våre nye kollegaer velkommen til Tide Bus Danmark. Jeg er stolt over at så mange ønsker å heretter jobbe for Tide. Sammen skal vi lage en ny og mer miljøvennlig kollektivtransport historie i Ålborg, sier Harkestad.

 

- Jeg vil også berømme våre danske medarbeidere for å ha gjort en formidabel innsats slik at vi med stolthet kunne klippe snoren på åpningsarrangementet i dag, avslutter Harkestad.