Søk i feltet over

Troms fylkeskommune og Tide Buss AS signerte kvalitetskontrakt

SigneringMidtTroms_08022019.JPG
Flere ruter med bedre og kapasitet og komfort var stikkordene da Fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms Fylkeskommune Ivar B. Prestbakmo (Sp) og direktør for forretningsutvikling Ronny Paulsen i Tide Buss markerte inngåelsen av ny busskontakt for Midt Troms fredag.

Dette er en stor dag der det handler om viktig infrastruktur for Midt Troms. Fylkeskommunen er meget tilfreds med at vi nå har kommet i mål med et busstilbud for de neste årene som vil gi innbyggerne mer og bedre kollektivtransport for pengene, sier Prestbakmo.

 

På vegne av Tide er vi svært glade for den tilliten vi har fått fra Troms Fylkeskommune og Troms Fylkestrafikk. Nå skal vi komme i gang med detaljeringsarbeidet slik at vi kan skape enda bedre reiseopplevelser for både kunder og ansatte, sier Paulsen.

 

 Signering MidtTroms

BILDETEKST: Direktør for forretningsutvikling i Tide Buss Ronny Paulsen  og Fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms Fylkeskommune Ivar B. Prestbakmo (Sp) markerte inngåelsen av ny busskontakt for Midt Troms fredag 8. februar. 

 

 

Kontrakten på totalt 3,4 millioner rutekilometer omfatter lokalrutekjøring i Midt Troms, herunder Senja, Finnsnes og Bardufoss og ekspressbuss mellom Narvik og Tromsø.  Om lag 100 busser skal settes inn i driften. Kontrakten har en varighet på 9 år med ytterligere 3 års opsjon og kontraktsverdien anslås til 1,6 milliarder kroner.

I anbudskonkurransen ble pris vektet 50 prosent, kvalitet 35 prosent og miljø 15 prosent.

 

Tide Buss AS leverte tilbudet som til syvende og sist hadde det beste forholdet mellom pris og kvalitet, og kontrakten innebærer at kundene vil oppleve både flere avganger, høyere reisekonfort og flere seter tilgjengelig, sier Prestbakmo. Han legger til at for fylkeskommunen har også betydningen av en robust driftsorganisasjon og et godt driftsopplegg vært avgjørende for valg av operatør.

 

Aldri før har Tide levert et anbud med så høyt kvalitetsnivå som i Midt Troms, så dette blir en glede å starte opp med, sier direktør for forretningsutvikling Ronny Paulsen.

Tide Buss vil kjøpe inn om lag 100 helt nye busser til anbudet, og de vil ha høyere komfort enn det som ligger inne i eksisterende anbudskontrakt.

 

 

 

Under fredagens markering kom det frem at blant annet vil ekspressbussene som skal gå mellom Tromsø og Narvik ha både panoramatak i glass, de vil ha seter i øverste komforklasse og det vil være både tilgang til kaffemaskin og kjøleskap om bord.

 

Vi har lyttet til kundene og øker antallet avganger på noen av linjene. I tillegg vil det bli et forbedret sanntids kundeinformasjon som vi vet er med på å avgjøre om mange velger å reise kollektivt, sier Prestbakmo.

Tide Buss er landets nest største busselskap, og har hovedkontor i Bergen.

 

Vi er ydmyke for det krevende klimaet som er i regionen, og det har vi også tatt hensyn til når vi skal kjøpe inn busser. Det vil være busser som er de meget godt egnet for landsdelen og som i tillegg er utstyrt med ekstrautstyr for både ekstra komfort og sikkerhet, sier Paulsen.

 

Oppstart av det nye bussanbudet vil være 1. august for regionsrutene og Storsteinnes. 1. oktober for Senja og 1. november for Midt-Troms.

 

For mer informasjon kontakt:

Kurt Arild Bones, Daglig leder Troms Fylkestrafikk på telefon: 416 06 824

Ronny Paulsen, direktør forretningsutvikling i Tide på telefon: 99 41 45 50

 

  

Tromsø, 8. februar 2019