Søk i feltet over

Volvo 7900 i depot.jpg

Trondheim får Norges mest miljøvennlige bussflåte

Fra august 2019 vil 35 batteri-elektriske busser komme på veiene i Trondheim. Tide er første operatør som leverer elektriske busser i denne størrelsesordenen, og det blir lagt merke til langt utenfor landegrensene.

 

Tide har vunnet anbudet for ruteområde 2 i bussanbudet for Stor-Trondheim 2019-2029, og det vil være behov for 139 busser og 380 sjåfører for å betjene rutenettet.

 

– Dette er den største kontrakten Tide er tildelt noen gang, og er en dobling av dagens drift. Det er også interessant for oss at den inneholder nye teknologiske og miljøvennlige løsninger, sier teknisk direktør i Tide Jan-Helge Sandvåg.

person portrait

Det vi gjør i Trondheim vekker interesse i Nord-Europa, og de fleste er enige i at det er i denne retningen utviklingen går.

Jan-Helge Sandvåg

Teknisk direktør i Tide

Prosjektet i Trondheim

Med dette anbudet får Trondheim Norges mest miljøvennlige bussflåte, bestående av både metrobusser, elektriske busser, hybridbusser og gassbusser. På oppdrag fra AtB blir Tide den første operatøren som leverer elektriske busser i denne størrelsesordenen.

 

Oppstart for anbudet er 3. august 2019.

 

Vil du ha mer informasjon?

Kontakt en av våre regionssjefer

Norges mest miljøvennlige bussflåte

Anbudet til oppdragsgiver AtB, som er administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag, stiller krav om både metrobusser og elektriske busser. Fire linjer skal kjøres med batterielektriske busser, både 12 og 18 meter lange. 63 % av bybussene skal kjøre på biogass, de øvrige bussene på biodiesel.

 

Tide har bestilt 35 batterielektriske busser til Trondheimsprosjektet, 25 busser på 12 meter, og 10 stykker 18 meter lange leddbusser. I tillegg blir det kjøpt inn 14 metrobusser på 24 meter, dette er seriehybridbusser, som går på biodiesel. Med dette får AtB og Trondheim Norges mest miljøvennlige bussflåte.

Illustrasjon av en Volvo 7900 elektrisk buss ved pantograf ladestasjon.

Illustrasjon av en Volvo 7900 elektrisk buss ved pantograf ladestasjon.

person portrait

Energiforbruket til de elektriske Volvo-bussene er rundt 80 prosent lavere enn energiforbruket til tilsvarende dieselbusser.

Svenn Åge Løkken

Salgsdirektør i Volvo Buss Norge

– De nye bussene har null eller lite utslipp, og er støysvake. Størst miljøeffekt vil en derimot oppnå dersom man lykkes med å få ned personbilbruken. Det vil være bra for både arealbruk og miljøutslipp. Det er et kjempegodt miljøtiltak i seg selv å satse på kollektivtransport, sier Sandvåg.

Sammenligning av personbiler og tilsvarende antall passasjerer i buss

En buss kan i snitt erstatte 50 biler. I rushtrafikk kan en 16 meter lang buss med rundt 74 passasjerer erstatte en 270 meter lang bilkø!

Viktig klimaløsning

Forsker ved CICERO Senter for klimaforskning, Bård Lahn, fremhever at elektrifisering av transportsektoren er et av de viktigste tiltakene for klimaet.

 

– Dersom vi skal nå de klimamålene vi har satt, både internasjonalt med Parisavtalen og målene som er satt i norsk politikk, må vi i prinsippet slutte å bruke fossilt brennstoff i løpet av noen tiår. Dette anbudet viser at det offentlige har en viktig rolle ved å stille miljøkrav i sine innkjøpsprosesser, og hjelpe frem de mest miljøvennlige aktørene i bransjen. Det gjør at det er attraktivt for aktørene å satse på miljø. Elektriske busser i byene er noe vi trenger å se mer av fremover, sier han.

person portrait

Dette anbudet viser at det offentlige har en viktig rolle ved å stille miljøkrav i sine innkjøpsprosesser, og hjelpe frem de mest miljøvennlige aktørene i bransjen.

Bård Lahn

Forsker ved CICERO Senter for klimaforskning

Visste du at...

... Tide har lengst erfaring med elektriske busser i Norge?

 

Trolleybussene, som også blir kalt trådbusser, har vært en del av bybildet i Bergen i over 60 år.

 

Gammelt bilde av en trolleybuss fra Bergens Sporvei

 

Trolleybuss fra Skyss i Bergen i 2017

"Alle" ser til Trondheim

Norges største satsing på elbusser legges merke til langt utover landegrensene.

 

– Det som gjøres i Trondheim legges merke til i Nord-Europa, og de fleste er enige i at det er i denne retningen utviklingen går. Elektriske og batterielektriske busser vil komme mer og mer. Fra 2020 vil alle de store bussprodusentene ha batterielektriske busser i sin portefølje, og frem mot 2030 vil en stor del av bybussene være batterielektriske. Rekkevidden på batteriene er i dag en utfordring, derfor blir det hovedsakelig bybusser som blir elektriske i første omgang, sier Sandvåg.

 

På bussene som er bestilt til Trondheim er laderne innrettet på taket på bussen, og bussene lades ute på endeholdeplassene fra såkalte pantografladestasjoner. Reguleringstiden mellom rutene blir brukt til lading, og det kan for eksempel være fra et par minutter og opp til 20 minutter. I tillegg blir bussene koblet til strøm om natten, slik som el-biler.

 

– Teknologien er ny, og det fins ennå ikke endelige standarder for pantograf. Vi blir litt pionerer på dette område og prøver å finne gode løsninger for buss og ladeinfrastruktur. Det er viktig å sørge for god integrasjon mellom ladeinfrastruktur og bussen, sier Sandvåg.

Kontakt Tide

Er du interessert i å komme i kontakt med oss i Tide?

Ta kontakt med en av våre regionssjefer
Volvo 7900 batterielektrisk buss foran pantograf ladestasjon

Volvo i front med el-busser

Batterielektriske busser er en satsing som alle bussleverandørene jobber mot, men ikke alle er klare for å levere. Volvo er den største leverandøren til Trondheimsprosjektet, og er i front når det gjelder el-busser.

 

– Over lengre tid har vi sett at det er i denne retningen utviklingen går, og vi tok et valg for en del år tilbake om å satse på elektriske busser. Med 25 busser er dette den største enkeltordren på elektriske busser for oss noensinne, og det er et gjennombrudd å få et så stort antall elektriske busser ut på veiene, sier Svenn Åge Løkken, salgsdirektør i Volvo Buss Norge.

 

Energiforbruket til de elektriske Volvo-bussene er rundt 80 prosent lavere enn energiforbruket til tilsvarende dieselbusser.

 

– Energieffektiviteten på bussene er helt enestående, og det er en viktig teknologisk utvikling. Det er et kjempespennende prosjekt, og vi gleder oss til å ta fatt. Vi er glade for å kunne gjøre dette sammen med en partner som Tide, som vi har jobbet med i lang tid. Vi har også fått positive signaler fra AtB. Alle ønsker at vi skal lykkes, og vi samarbeider på en god måte, sier Løkken.