Søk i feltet over

AtB Superbuss.jpg

Hvordan blir fremtidens busser?

Vil fremtidens busser kjøre av seg selv, og vil vi i hele tatt ha behov for bussjåfører? Teknisk direktør i Tide, Jan-Helge Sandvåg, og næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde, forteller hvordan de ser på utviklingen.

 

– Den digitale utviklingen på bussen går fort. Selv om man ligger noen år etter utviklingen på personbiler så skjer det mye på teknologisiden fremover. De neste årene vil vi for eksempel se mer avanserte digitale løsninger for passasjerinformasjon, tellesystemer for passasjer, sanntidsinformasjonssystemer og mer automatiserte billettløsninger, sier teknisk direktør i Tide, Jan-Helge Sandvåg.

 

Han tror at fremtidens byområder vil ha en stor andel av batterielektriske busser, og Tide har allerede tatt et stort steg i den retningen med innkjøp av 35 batterielektriske busser som skal på veiene i Trondheim i 2019. Tide er den første aktøren i Nord-Europa som leverer et tilbud med elektriske busser i en så stor skala.

Fremtidens "sjåfør" kan ha en rolle i forhold til sikkerhet ombord i bussen, og å kunne yte enda bedre service ovenfor de reisende. Jan-Helge Sandvåg – Teknisk direktør i Tide
Volvo 7900 foran pantograf ladestasjon

En Volvo 7900 batterielektrisk buss som lades på en endeholdeplass fra såkalte pantografladestasjoner

Mer komfortable

På de norske veiene kjører det rundt 17 000 busser, og litt over 60 % av alle kollektivreiser foregår i dag med buss.

 

– Buss er et fleksibelt, kostnadseffektivt og miljøvennlig alternativ. Med nullutslippsbusser blir det mer komfortabelt og miljøvennlig å reise kollektivt. Mer komfortable bussreiser, for eksempel ved reduksjon av støy, vil styrke bussens omdømme, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

 

Lunde mener at den teknologiske utviklingen er et pluss for bussene, men at teknologi kun er et virkemiddel, og ikke et mål. Det som er viktig er at bussene fungerer og er punktlige.

 

– Det vi ser på den teknologiske utviklingen er først og fremst bedre førerstøttesystemer, enten det gjelder bil eller større kjøretøy, sier Lunde.

person portrait

Med nullutslippsbusser blir det mer komfortabelt og miljøvennlig å reise kollektivt.

Jofri Lunde

Næringspolitisk sjef i NHO Transport

Bedre komfort med SAGAsystem

Visste du at bussjåførene i Tide måles på hvordan de kjører?

 

Se video og les hvordan flåtestyringssystemet til SAGAsystem påvirker både kjøreopplevelsen og miljøet.

Les om SAGAsystemet

Bedre sikkerhet

Den nye teknologien som er på full fart inn i bussene vil gjøre trafikksikkerheten enda bedre. Bussene vil få automatisk brems og avstandsmåler, i tillegg til kameraer som leser trafikkbildet og området rundt hele bussen. Dette er teknologier som vil gjøre en sikker bussreise enda sikrere, samt medføre at bussene har behov for mindre areal.

 

– Sensorer vil gjøre at bussene vil trenge mindre manøvreringsplass. Bussterminalene vil kunne bygges slik som bybaneterminalene, med akkurat stor nok plass til bussene. Sjåføren vil bare kunne trykke på en knapp og så vil et automatisk styringssystem kjøre bussen inn på holdeplassen. Bussene vil da ikke trenge den samme sikkerhetsmarginen som de gjør i dag.

Visualisering av en Volvo 7900 elektrisk buss som ser omgivelsene sine

Nyere busser vil kunne få kameraer som leser trafikkbildet og området rundt hele bussen. Eksempelet er en visualisering fra Volvo, med en Volvo 7900 elektrisk buss som kontinuerlig ser omgivelsene sine.

Selvkjørende busser

Det pågår testforsøk med minibusser med en teknologi som er laget for å kunne kjøre uten fører. Tide sitter i en arbeidsgruppe sammen med Bergen kommune, Bergen Næringsråd, Skyss og BKK som har sett på mulig anvendelse. I november 2016 testet de en autonom minibuss som gikk langs Lille Lungegårdsvann.

person portrait

Inntil videre tror jeg ikke at autonome minibusser kommer på veiene i Bergen.

Jan-Helge Sandvåg

Teknisk Direktør i Tide

– Foreløpig har vi kun et nylig vedtatt regelverk som tillater begrenset testing av autonome kjøretøy. Disse minibussene har klare begrensinger i forhold til transportkapasitet, hastighet og distanse, og vi ser foreløpig ingen aktuelle områder å ta i bruk denne teknologien på. Inntil videre tror jeg ikke at autonome minibusser kommer på veiene i Bergen, sier Sandvåg.

Bergen Næringsråd foran Acando selvkjørende buss.

Tide sitter i en arbeidsgruppe sammen med Bergen kommune, Bergen Næringsråd, Skyss og BKK som har sett på mulig anvendelse av Acando selvkjørende buss.

Sjåførrollen endres

Selv om teknologien en gang i fremtiden skulle bli så bra at bussene kan kjøre uten fører, er Sandvåg og Lunde overbeviste om at det vil være en «sjåfør» eller ansvarlig person ombord, men som kanskje har fokus på andre oppgaver enn bare å føre bussen.

 

– Fremtidens «sjåfør» kan ha en rolle i forhold til sikkerhet ombord i bussen, og å kunne yte enda bedre service ovenfor de reisende. Fly og tog kunne vært uten fører for lenge siden, dersom det var et mål i seg selv, sier Sandvåg.

 

– Sjåførrollen er i utvikling, men det blir lenge til vi kan sende bussen over Haukelifjell uten noen som er ansvarlig om bord. I fremtiden vil det bli mindre fokus på føreregenskaper og mer fokus på å yte service og ivareta sikkerheten. Mye vil endre seg, men vi må ta utgangspunktet i det vi har. Den teknologiske utviklingen vil komme, men ikke over natta. Det som vil utvikle seg er i forhold til tekniske løsninger, komfort og miljø, avslutter Lunde.

Smilende bussjåfør hos Tide Buss

Fremtidens "sjåfør" kan ha en rolle i forhold til sikkerhet ombord i bussen, og å kunne yte enda bedre service ovenfor de reisende.