Søk i feltet over

Stig-Olav-Kårdal-Rene-kjører-buss.jpg

SAGAsystem gir en bedre tur med Tide

Visste du at bussjåførene i Tide måles på hvordan de kjører? Vi ble med inn i bussen for å høre hvordan flåtestyringssystemet til SAGAsystem påvirker både kjøreopplevelsen og miljøet. 

Alle de rundt 1300 bussene til Tide kjører med et miljøstyringssystem som blant annet gjør at bussjåførene kan se hvordan de kjører både i nåtid og i ettertid. Systemet, som er levert av SAGAsystem, måler på tre hovedparametere: kraftig sving, akselerasjon og bremsing.

 

– Hvis jeg har brå oppbremsinger, harde akselerasjoner eller skarpe svinger får jeg beskjed via et lyspanel her fremme i bussen, forklarer bussjåfør Stig Olav Kårdal Rene (21) fra sjåførsetet mens han svinger ut fra parkeringsplassen på Nyborg i Åsane.

Leser av kjøremønsteret online i ettertid 

Panelet viser et grønt lys dersom man kjører optimalt, men ved hard kjøring vil det komme flere lys, som etter hvert blir oransje og røde. I ettertid kan bussjåførene gå inn på en nettside og blant annet se hvordan kjøremønsteret deres har vært, om det er noen steder på rutene de bør forbedre seg og hvor høyt drivstofforbruket har vært.

 

– Dette gjør at jeg er veldig bevisst på hvordan jeg kjører, og prøver å unngå harde oppbremsinger og akselerasjoner. Istedenfor å gi gass inn mot et kryss, bremse hardt og så gasse igjen, så ruller jeg inn mot krysset.

person portrait

Bedre kjøreadferd betyr bedre opplevd komfort og lavere drivstoffutslipp. Tide er en av aktørene som har gjort grep for å redusere utslippene og spare miljøet.

Robert E. Jacobsen

CEO i SAGAsystem

Fra GPS til et helhetlig flåtestyringssystem

SAGAsystem var opprinnelig et GPS flåtestyringssystem, der man kunne se bussene i sanntid og i ettertid.  I 2013 og 2014 ble det nye systemet Tenix skapt med nye funksjonaliteter. Tenix er bygget som en åpen plattform og det utvikles stadig nye moduler.

 

SAGAsystem har nå begynt et større prosjekt sammen med flere andre innen bussbransjen i Europa for i felleskap å etablere en helhetlig standard for IT-arkitektur for offentlig transport. Ambisjonen er å være en ledende total leverandør av IT-løsninger for buss selskap og offentlig transport.  

En behagelig tur for passasjerene

Rene er nyutdannet bussjåfør, og har jobbet i Tide siden mars 2017. Han er glad i å kjøre og liker å snakke med folk. For ham er det viktigste at passasjerene får en behagelig tur, og monitoren i bussen gjør at han hele tiden blir minnet på å kjøre optimalt.

 

– Passasjerene får en mer komfortabel opplevelse når jeg er bevisst på kjøringen min. Både yngre og eldre har takket meg for turen, og sagt de har hatt en behagelig busstur. Det er selvsagt veldig hyggelig, sier Rene, som kjører lokale ruter i Bergen, Åsane og Arna.

person portrait

Både yngre og eldre har takket meg for turen, og sagt de har hatt en behagelig busstur.

Stig Olav

Bussjåfør i Tide

Vil du jobbe i Tide?

Tide trenger flere bussjåfører.

Jobb

Passiv kjøring er bra for miljøet

SAGA er ikke bare bra for de som er om bord i bussen, det er også et pluss for miljøet.

 

– Ved å se langt frem og planlegge kjøringen får vi en mer økonomisk kjøring, mindre slitasje og høyere trafikksikkerhet. Det vil også ha miljømessige fordeler. Bussen bruker mindre drivstoff når jeg er lett på gassen, noe som fører til reduksjon i CO2-utslippet. Det er dette vi kaller optimalkjøring, og vinn for meg som sjåfør, passasjerene og miljøet, forteller Rene.

Ved hjelp av en enkel monitor blir bussjåføren minnet på å kjøre optimalt.

Ved hjelp av en enkel monitor blir bussjåføren minnet på å kjøre optimalt.

Betydelig miljøgevinst

Det finnes rundt 2,5 millioner personbiler og ca. 100 000 tunge kjøretøy på de norske veiene. Blant disse er 17 000 busser. Det viktigste miljøtiltaket er å få flere til å sette fra seg bilen og sette seg på bussen.

 

For å redusere belastningen på miljøet og forbedre kvaliteten på tjenestene, har Tide et kontinuerlig fokus på teknologisk utvikling, interne prosesser, driftsmetoder og praksis. Det jobbes jevnt med å få ned drivstoffutslippene, og mange tiltak benyttes for å nå dette målet. Et av virkemidlene er SAGAsystem.

 

– Bedre kjøreadferd betyr bedre opplevd komfort og lavere drivstoffutslipp. Tide er en av aktørene som har gjort grep for å redusere utslippene og spare miljøet, sier CEO i SAGAsystem Robert E. Jacobsen.

Tide er med på å drive utviklingen

Da Tide tok i bruk SAGAsystem gikk bussene fra å være analoge til å bli digitale. Tidligere måtte man fysisk ut i bussene for å hente inn tilgjengelig data, men med det nye systemet ble innhenting av nødvendig informasjon mye lettere. Etter fire år med SAGAsystem stilte Tide i 2013 spørsmål i forhold til hvilken retning de skulle gå de neste 10 årene. Svaret var mer effektivisering og digitalisering.

 

– Optimalisering av kjøreadferdsmodulen, som har gått fra å være GPS-basert til å måle fysiske krefter, har gjort det enda lettere å relatere seg til hendelsen. Det nye systemet har også gjort det mulig å lese av data fra computerne i bussene.

 

Prosjektkostnader i 2014 alene var 10 millioner kroner i utviklingskostnader. Med systemet som ble utviklet for busser, og fikk navnet Tenix, har Tide og bussjåførene blant annet fått tilgang til informasjon som drivstofforbruk og tomgangsforbruk, forteller Jacobsen.

 

I utviklingen av de nye funksjonene var de ansatte i Tide med på laget for å finne ut hvordan systemet skulle formidle til sjåførene om de kjører bra eller dårlig.

 

– Det er ganske unikt å ta med sjåførene på laget. Det er en del av suksessen i bruken av systemet i Tide, og har gitt veldig god kjøreadferd, sier Jacobsen.

 

Han beskriver et fruktbart samarbeid mellom Tide og SAGAsystem som driver utviklingen med digitalisering av bussene til nytte for både selskapet og bussjåførene.

 

– Det er veldig gøy å jobbe med Tide, og vi har gått fra å omtale hverandre som kunde og leverandør til partnere. Vi er både ydmyke og stolte over å levere et så viktig system til Tide. De tenker langsiktig, har spennende caser og tar oss med i prosessen, sier Jacobsen.

Kontakt Tide

Er du interessert i å komme i kontakt med oss i Tide?

Ta kontakt med en av våre regionssjefer