Søk i feltet over

Stavanger Forum er godt fornøyd med samarbeidet

person portrait

Vi er godt fornøyd med dette samarbeidet

Debb Imms

Prosjektleder Yrkesmessen

Stavanger Forum

Debb Ims, Prosjektleder Yrkesmessen

 

"Det er svært viktig for oss å ha samarbeidspartnere som er fleksible og som vi kan stole på til enhver tid. Tide har bistått oss i planlegging og gjennomføring av transport av over 2800 elever i forbindelse med Yrkesmessen i 2010. Oppdraget dekket henting og bringing fra større deler av Rogaland over to dager – et krevende oppdrag for å sikre en jevn flyt av elever til messen. Vi samarbeider også med Tide i forbindelse med andre arrangementer som krever busstransport.

Vi er godt fornøyd med dette samarbeid."

 

www.stavanger-forum.no