Søk i feltet over

Konsernstruktur

Kjernevirksomheten til Tide er busstransport for offentlige og private kunder. Hoveddelen av dette gjelder rutebilkjøring for offentlige oppdragsgivere, men selskapet tilbyr også tur, kommersiell rutekjøring og tilrettelagt transport.
Bussdriften er organisert med ett busselskap for den norske virksomheten – Tide Buss AS, og ett selskap for den danske virksomheten – Tide Bus Danmark A/S.

 

 

Tide Buss AS

Tide AS består av Tide Buss AS og Tide Verksted AS. Tide Buss AS sine kjernevirksomheter er rutekjøring og tur-/ekspressbuss virksomhet. Rutekjøring foregår i Vestland, Rogaland, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark. Tide Buss AS opererer seks større kontrakter med varighet på 6-9 år, med tillegg av 1-3 opsjonsår. Selskapet driver tre ekspress-bussruter sammen med andre operatører, samt flybussene i Bergen og Haugesund.
Tide Buss AS deltar aktivt i konkurranser om nye kontrakter i Norge. Ved utgangen av 2021 opererte selskapet 2 000 busser. Totalt i den norske virksomheten er det 3 600 ansatte (ved utgangen av 2021).


Ekspress og flybuss

Tide Buss AS drifter alene, eller sammen med andre,
flere ekspress- og flybussruter. Dette er
• Flybussen i Bergen (Sentrum – Flesland/Åsane – Flesland/ Haukeland Sykehus – Bystasjonen/Flesland)
• Flybussen i Lofoten (Svolvær – Evenes)
• Flybussen i Bardufoss (Bardufoss - Silsand)
• Flybussen i Haugesund (Sentrum – Helganes)
• Kystbussen (Bergen- Stavanger)
• Haukeliekspressen (Haugesund - Oslo)
• Fjordekspressen (Bergen – Trondheim).
Tide Buss har 47 busser knyttet til ekspress og flybusskjøring.


Turkjøring

Tide driver turbussutleie i hele Norge. Kundene er alt fra privatpersoner, lag, foreninger, festivaler, store og små bedrifter samt det offentlige. Tide er opptatt av å gjøre reiseopplevelsen så trygg, sikker, nøyaktig, fin og stor som mulig. Tide kan levere til store og små arrangementer og har knyttet til seg underleverandører i hele landet.


Transporttjenesten (TT)

Tide Buss drifter Transporttjenesten i Bergen (TT) med 30 minibusser spesialtilpasset for funksjonshemmede.
Alle bilene har rullestolheis
TT utfører transportoppdrag på anbud  
•    Til/fra Dagsenter for eldre og utviklingshemmede for Bergen Kommune
•    Arbeidsreiser for Hordaland Fylkeskommune
•    Skole- og badekjøring for Bergen Kommune
•    Individuell tilrettelagt transport for Helse Vest

Transporttjenesten har mer enn 40 års erfaring med transport av funksjonshemmede.
Alle Sjåfører har spesialopplæring for denne type oppdrag og gir kundene den best mulig service.


Tide Verksted

 

Tide Verksted AS er et eget selskap i Tide-konsernet og er et av de største flermerkeverkstedene innen service og reparasjon av tyngre kjøretøy på vestlandet.

Tide Verksted AS har ca. 70 ansatte fordelt på åtte avdelinger. Selskapet leverer verkstedstjenester både konserninternt og eksternt. Strategisk plassering av avdelinger gir selskapet fleksibilitet og nærhet til kunden. Verdifull erfaring og kompetanse fra de ulike avdelingene gjør at selskapet kan tilby en komplett tjeneste. Vi er rustet for å takle en hver utfordring som kommer rullende inn porten.


Tide Bus Danmark A/S


Tide Bus Danmark A/S kjører primært rutebuss for trafikkselskapene FynBus på Fyn og Sydtrafik i Sydjylland, og ble på slutten av 2015 tildelt en kontrakt i Midttrafik i Midtjylland. I tillegg suppleres det med en mindre andel svømmekjøring for Faaborg/Midtfyn kommune.
Rutebussdriften er vunnet gjennom anbudskontrakter. Disse har tidligere hatt en varighet på mellom 5-8 år med mulighet for forlengelse på opp til to år. Nye kontrakter har nå en varighet på 6-8 år med mulighet for forlengelse på inntil 2+2+2 år.

2015 har vært et år med fokus på vekst gjennom deltakelse i anbudskonkurranser. Selskapet har i 2015 levert anbud til trafikkselskapene Midttrafik og Fynbus. Tide Bus Danmark vant en 10-års kontrakt med kjøring av bybusser i Silkeborg, med 17 kontraktbusser for Midttrafik. Oppstart er satt til juni 2016. Fynbus sitt anbud med regionalrutene på 100 kontraktbusser med start oktober 2016 ble også vunnet.
Kontrakten er på åtte år med flere opsjonsmuligheter. Den eksisterende kontrakten for kjøring i Assens innlemmes i denne kontrakten fra 2018, også rutekjøring av Langeland inngår i denne kontrakten.
Tide Bus Danmark A/S har ved utgangen av 2017 totalt 728 ansatte og opererer 315 busser.

Link til Tide Bus Danmark A/S