Søk i feltet over

Konsernstruktur

Kjernevirksomheten til Tide er busstransport for offentlige og private kunder. Hoveddelen av dette gjelder rutebilkjøring for offentlige oppdragsgivere, men selskapet tilbyr også tur, kommersiell rutekjøring og tilrettelagt transport.
Bussdriften er organisert med ett busselskap for den norske virksomheten – Tide Buss AS, og ett selskap for den danske virksomheten – Tide Bus Danmark A/S.

I det daglige er det Tide Buss AS som har driftsansvaret for Tide Buss og Bane AS.

 

Tide Buss AS

Tide AS består av Tide Buss AS og Tide Verksted AS. Tide Buss AS sine kjernevirksomheter er rutekjøring og tur-/ekspressbuss virksomhet. Rutekjøring foregår i Vestland, Rogaland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark. Tide Buss AS opererer 15 anbudskontrakter innen rutebusskjøring. Disse har en varighet på 8-10 år, med tillegg av inntil 3 opsjonsår. Selskapet driver i tillegg tre ekspress-bussruter sammen med andre operatører, samt flybussene i Bergen og Haugesund.
Tide Buss AS deltar aktivt i konkurranser om nye kontrakter i Norge. Ved inngangen til 2023 opererte selskapet 1600 busser og hadde 3500 medarbeidere.


Ekspress og flybuss

Tide Buss AS drifter alene, eller sammen med andre,
flere ekspress- og flybussruter:
• Flybussen i Bergen (Sentrum – Flesland/Åsane – Flesland/ Haukeland Sykehus – Bystasjonen/Flesland)
• Flybussen i Bardufoss (Bardufoss - Silsand)
• Flybussen i Haugesund (Sentrum – Helganes)
• Kystbussen (Bergen- Stavanger)
• Haukeliekspressen (Haugesund - Oslo)
• Fjordekspressen (Bergen – Trondheim).


Turkjøring

Tide driver turbussutleie i hele Norge. Kundene er alt fra privatpersoner, lag, foreninger, festivaler, store og små bedrifter samt det offentlige. Tide er opptatt av å gjøre reiseopplevelsen så trygg, sikker, nøyaktig, fin og stor som mulig. Tide kan levere til store og små arrangementer og har knyttet til seg underleverandører i hele landet.


Transporttjenesten (TT)

Tide Buss drifter Transporttjenesten i Bergen (TT) med 30 minibusser spesialtilpasset for funksjonshemmede.
Alle bilene har rullestolheis
TT utfører transportoppdrag på anbud  
•    Til/fra Dagsenter for eldre og utviklingshemmede for Bergen Kommune
•    Arbeidsreiser for Hordaland Fylkeskommune
•    Skole- og badekjøring for Bergen Kommune
•    Individuell tilrettelagt transport for Helse Vest

Transporttjenesten har mer enn 40 års erfaring med transport av funksjonshemmede.
Alle Sjåfører har spesialopplæring for denne type oppdrag og gir kundene den best mulig service.


Tide Verksted

Tide Verksted AS er et eget selskap i Tide-konsernet og er et av de største flermerkeverkstedene innen service og reparasjon av tyngre kjøretøy på vestlandet.

Tide Verksted AS har ca. 70 ansatte fordelt på åtte avdelinger. Selskapet leverer verkstedstjenester både konserninternt og eksternt. Strategisk plassering av avdelinger gir selskapet fleksibilitet og nærhet til kunden. Verdifull erfaring og kompetanse fra de ulike avdelingene gjør at selskapet kan tilby en komplett tjeneste. Tide Verksted er rustet for å takle en hver utfordring som kommer rullende inn porten.


Tide Bus Danmark A/S

Tide Bus Danmark A/S kjører primært rutebuss for trafikkselskapene for danske kollektivselskap og kjører i dag 10 ulike kontrakter. I tillegg suppleres det med en mindre andel svømmekjøring for Faaborg/Midtfyn kommune.
Rutebussdriften er vunnet gjennom anbudskontrakter. Disse har tidligere hatt en varighet på mellom 6-8 år med mulighet for forlengelse på opp til to år. Nye kontrakter har nå en varighet på 10-12 år med mulighet for forlengelse på inntil 2+2+2 år.

Tide Bus Danmark har hatt en betydelig vekst de siste årene, og har i perioden 2021-2023 startet opp 5 nye kontrakter, blant annet kontrakten i Ålborg. Denne kontrakten inkluderer 121 elektriske busser og har den største samlede kontraktsverdien for Tide hittil.

Det er svært gledelig for Tide at danske oppdragsgivere satser stort på elektriske bussanbud og at Tide får spille en stor og viktig rolle i det grønne skiftet i Danmark.

 

Tide Buss og Bane AS

Tide Buss og Bane AS er heleid av DSD Bus AS, i likhet med Tide AS. Tide Buss og Bane kjører rutebuss i Bergen sentrum og Bybanen i Bergen. Selskapet har i underkant av 600 medarbeidere og 138 busser og opererer 34 bybanevogner.

Selv om selskapet er eid av DSD Bus er det Tide Buss AS som har det daglige driftsansvar for selskapet. Tide Buss og Bane AS kom inn i konsernet i 2022 og har vært med på å utvide konsernets tjenestetilbud til å også omfatte banedrift, samt en betydelig elektrifisering av konsernets flåte.