Søk i feltet over

Even 5

Økende tilfredshet med busstilbudet i Tromsø

Tide Buss har siden 2019 kjørt bussene i Tromsø på oppdrag for Troms og Finnmark fylkeskommune. Markedsundersøkelser viser at publikumstilfredsheten er stigende.

Økende tilfredshet med busstilbudet i Tromsø

 

Tide Buss har siden 2019 kjørt bussene i Tromsø på oppdrag for Troms og Finnmark fylkeskommune. Markedsundersøkelser viser at publikumstilfredsheten er stigende.

 

I august i 2019 ble busstilbudet i Tromsø forsterket med flere og hyppigere avganger på bybusslinjene. Samtidig overtok Tide Buss ansvaret for å drifte kollektivtilbudet i Tromsø. Med økt frekvens og flere busser på veien indikerte tall fra januar og februar i 2020 en vekst i antall reisende på over 20 prosent, nå viser ferske tall at publikums opplevelse av tilbudet øker.  

 

Fokus på kvalitet, skaper tilfredshet

I oppfølging av kontrakten med Tide Buss har Troms og Finnmark fylkeskommune hatt et fokus på kvalitet i tilbudet som leveres til publikum. Gjennom markedsundersøkelser foretatt kvartalsvis om bord i bussene har publikum svart på spørsmål knyttet til generell tilfredshet, kjørestil, renhold og punktlighet. 

 

–  De ansatte i kollektivtrafikken er helter. De har siden starten av pandemien sørget for å holde hjulene i gang, og på vegne av oss i fylkeskommunen vil jeg rette en stor takk for innsatsen. Det er også svært gledelige nyheter at undersøkelsene viser at publikum er tilfredse med tilbudet vi sammen leverer. Det gjør meg stolt, og jeg vil derfor også rette en ekstra stor takk til Tide Buss for det fantastiske arbeidet som både sjåfører, renholdere og administrasjon har lagt ned for å oppnå et slikt resultat over tid. Det er virkelig imponerende, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap) i Troms og Finnmark fylkeskommune.

 

Økende publikumstilfredshet og punktlighet

På en skala fra 1 til 100 oppnår Tide Buss i første kvartal 2021 en samlet score på 88,02 på generell tilfredshet med kollektivtilbudet. En økning på 9 prosent siden oppstart av kontrakten i 2019. Punktlighet er også et målekriterium, og den siste rapporten viser at publikums opplevelse av punktlighet har økt fra 70,03 til 90,82 – en økning på 29,7 prosent. 

 

– Tallene viser at vi er til å stole på, og publikum er fornøyd med hvordan vi løser samfunnsoppdraget vårt. Kontraktene driftes godt av våre medarbeidere, og de skal også ha sin del av æren for det gode resultatet, fortsetter fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap).

 

Stolte og glade

Jeg er både glad og stolt på vegne av medarbeidere i Tide over at vi har lykkes med å forbedre oss på publikums tilfredshet i Tromsø. Tide har som visjon å skape gode reiseopplevelser – hver dag. Det forplikter, og vi legger ned betydelig innsats for at vi skal lykkes med å gi kundene det på hver eneste avgang hele året gjennom, sier regionsjef Eirik Sandnes i Tide.

 

Han mener bakgrunnen for resultatforbedringen er at godt samarbeid mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Tide, og at medarbeiderne ved avdelingen i Tromsø har arbeidet strukturert siden oppstarten i 2019 for å øke kvaliteten knyttet til de ulike elementene i kundemålingen.  

 

Samtidig vet vi at når kundene er fornøyde bidrar det til mer fornøyde medarbeidere. Det er mye triveligere på jobb når kundene setter pris på det arbeidet vi gjør, og vi tar denne fine fremgangen som et tegn på at reisende i Tromsø legger merke til arbeidet vi gjør for å gi dem en behagelig bussreise med rene, trygge og punktlige busser, sier regionsjef i Tide, Eirik Sandnes.

 

De to tillitsvalgte ved avdelingen i Tromsø, Torgeir Sørensen og Svend Arne Henriksen, gleder seg også over gode kundemålinger.

 

Fornøyde kunder gir også sjåførene en bedre arbeidsdag. Som tillitsvalgt mener vi at mer fokus på kvalitet er viktig både for sjåførene og passasjerene. Bedre tider mellom turene i det nye anbudet har gitt mindre stress og lavere risiko for forsinkelser, heter det fra Torgeir Sørensen og Svend Arne Henriksen.

 

 

 

For mer informasjon

 

Om Tide: Tide Buss er Norges nest største busselskap og blant de største bussaktørene i Danmark. Tide kjører buss på offentlige kontrakter i 7 fylker, og driver kommersiell virksomhet innen turbusser, ekspressruter og flybuss over hele landet. Totalt har Tide over 5.000 medarbeidere, 2.150 busser og en årlig omsetning på over 3 milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Bergen. Vår visjon er å levere gode reiseopplevelser, og hver eneste dag gjennomfører vi mer enn 14.000 bussreiser.

 

I Tide er vi stolte over å være en viktig samfunnsaktør i våre reisendes hverdag. Vi tilbyr bærekraftige kollektivløsninger, og som et fremtidsrettet transportselskap er vi en sentral aktør når nye og mer miljøvennlige teknologier implementeres innen vår næring.