Søk i feltet over

praksis-og-laereplass.jpg

Økt busstilbud i Tromsø krever flere sjåfører bak rattet

Fra og med oppstart av ny busskontrakt 1. august vil Troms fylkestrafikk øke antallet bussavganger i Tromsø med 26 prosent. Tide Buss som skal overta busskjøringen i Tromsø fra august sier de trenger om lag 40 nye bussjåfører til den nye satsingen.

"Troms fylkeskommune satser på samferdsel og ønsker å bidra til at flere reiser mer miljøvennlig ved å velge kollektivtransport. Satsingen isolert sett er en positiv sak, men ekstra positivt er det at denne satsningen bidrar til å skape flere arbeidsplasser innenfor en grønn næring, sier Fylkesråd for samferdsel og miljø", Ivar B. Prestbakmo (Sp) i Troms fylkeskommune.

 

Daglig leder Kurt Bones i Troms fylkestrafikk forteller at er lagt opp til en betydelig forbedring av rutetilbudet når den nye anbudsperioden starter.

 

"Vi har lyttet til innspill og har tatt det med i utformingen av det nye rutetilbudet. Det resulterte i 2 nye linjer og over 200 flere avganger hver dag til glede for passasjerene. For de ansatte betyr satsingen forbedringer i sjåførhverdagen ved at det vil komme fastsatte reguleringstider mellom rutene, og det settes inn nye kvalitetsbusser", sier Bones.

 

Regionsjef i Tide Buss for de kommende anbudskontraktene i Troms og Midt Troms, Jon Karstein Frantzen sier at Tide jobber aktivt for å rekruttere nye bussjåfører til regionen.

 

"Vi gleder oss over alle bussjåførene som ønsker å fortsette å kjøre i fylket også etter at Tide Buss overtar som operatør. I og med at bussvirksomheten totalt sett i Troms kommer til å øke trenger vi enda flere sjåfører i vår stab, og beregninger viser at vi søker om lag 40 sjåfører", sier Frantzen.

 

Han legger til at Tide jobber bredt for å finne kandidater som ønsker en yrkeskarriere som bussjåfør.

 

"Vi jobber målrettet med rekruttering mot ulike grupper. En gruppe er unge som står på startstreken til å ta et yrkesvalg, en annen stor gruppe er studenter som ønsker en deltidsjobb, personer som står utenfor arbeidslivet og ønsker en trygg og stabil jobb, lastebilsjåfører som ønsker å være mindre hjemmefra eller personer som ønsker å starte en karriere nummer 2 i livet", sier Frantzen.

 

Frantzen forteller at personer som aldersmessig kunne pensjonert seg også utgjør en stor og attraktiv arbeidsgruppe innenfor bransjen.

 

"I Tide kan man kjøre buss helt til man fyller 75 år samt at vi har en gunstig AFP-ordning. Det er mange seniorer som er friske og raske og som ønsker å stå i jobb noen år til og det er vi glade for. Vårt inntrykk er at mange sjåfører i alle aldre opplever at det å kunne gjøre en meningsfull jobb for samfunnet er av stor personlig verdi", sier Frantzen.

 

Fylkesråden sier at ansvaret for å sikre at det er tilstrekkelig med sjåfører tilgjengelig til å kjøre bussrutene når vi kommer til august ligger på Tide Buss.

 

"Men vi har jo selvsagt en felles interesse i at busstilbudet som vi skal levere til våre innbyggere blir slik vi ønsker og har planlagt. I tillegg er vi glade for at også offentlig sektor i denne sammenheng kan være en pådriver til økt sysselsetting i en fremtidsrettet sektor", sier fylkesråd Ivar B. Prestbakmo.