Søk i feltet over

Roger Harkestad_konsernsjef Tide_utendørs.jpg

Denne næringen skriker etter arbeidskraft

Den norske satsningen på økt kollektivtransport gir positive ringvirkninger. – Bussbransjen er en næring i vekst, og det anslås at det i 2019 vil være behov for om lag 1.000 nye bussjåfører på landsbasis, sier konsernsjef Roger Harkestad i Tide Buss.

Norge har forpliktet seg til å oppfylle FNs klimamål, og et virkemiddel for å lykkes er å etterleve det politiske nullvekstmålet om at all vekst i reisebehovet i byene skal tas med gange, sykkel og kollektivtrafikk.  

- Med det følger en kraftig utvidelse av det norske kollektivtilbudet i årene som kommer, anslagsvis rundt 1.000 nye sjåfører årlig, og vi ser allerede nå at vi i Tide Buss har behov for ansette 250 nye dyktige sjåfører i 2019, sier Harkestad.

Tide Buss er Norges nest største busselskap, med om lag 3.900 ansatte, og har virksomhet i Trondheim, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vestfold, i tillegg til Danmark. I 2019 skal selskapet også starte opp busskjøring i Troms.

Harkestad forteller at bussjåføryrket er et trygt yrkesvalg, hvor svært mange blir værende i mange år.

- Bussnæringen har tradisjonelt vært et mannsdominert yrke, men vi ser nå at stadig flere kvinner ønsker å bli bussjåfør og det er vi veldig glade for. Samtidig ser vi også at dette er et attraktivt yrke da man kan stå i jobben helt til man blir 75 år og det er gode deltidsmuligheter, sier Harkestad.

- Vårt selskap kjennetegnes av ansvarsfulle og dyktige sjåfører som står på, og vi er stolte av å være en multinasjonal bedrift med over 50 ulike nasjonaliteter representert, fortsetter han.


Autonome kjøretøy ingen trussel
Innen 2030 må det rekrutteres opp mot 14.000 nye bussjåfører for å dekke det fremtidige transportbehovet, viser en rapport Urbanet Analyse AS har utarbeidet på oppdrag fra NHO Transport. På årsbasis tilsvarer det om lag 1.000 sjåfører.

Harkestad frykter ikke at selvkjørende busser skal stjele jobbene.

- Den kraftige teknologiske utviklingen treffer også bussnæringen. Det er allerede i dag testet ut selvkjørende busser, og jeg tror at en gang, et godt stykke inn i fremtiden, vil kanskje alle bussene være selvkjørende, men det vil av sikkerhetsmessige årsaker fortsette å være et behov for personell om bord til å assistere, sier konsernsjefen.

 

Bedre tilrettelagt for å bli bussjåfør
Fra og med 2018 har Lånekassen åpnet opp for at bussjåførutdanningen kan motta støtte.

- Kombinert med at denne utdanningen heller ikke er så langvarig, håper vi det vil bidra til å friste flere til å velge denne karriereveien. For voksne som ønsker å endre karrierevei finnes det gode etterutdanningsmuligheter, og næringen satser også tungt inn mot unge som kan ta fagbrev som yrkessjåfør på videregående skole, sier Harkestad.

 

Les også saken i 
Bergens Tidende 31.12.2018 Bussnæringen roper etter mer arbeidskraft
E24 31.12.2019 Bussbransjen trenger 1.000 nye sjåfører i året

Slik blir du bussjåfør.

Det finnes flere veier å gå for å bli bussjåfør. En bussjåfør er en yrkessjåfør som jobber med persontransport. For å bli bussjåfør trenger du førerkort klasse D og yrkessjåførkompetanse (YSK). Det kan du få på følgende måter:

Ta fagbrev på videregående
Dersom du kommer rett fra ungdomsskolen eller fortsatt har rett til tre års videregående opplæring (Ungdomsretten), kan du ta transport- og logistikkfaget i videregående skole. Etter to år på skole og to års læretid i en bussbedrift kan du ta fagbrev som yrkessjåfør.

Ta grunnutdanningen som voksen
Denne utdanningen innebærer at du må ta førerkort for buss, klasse D, og et 140 timers kurs i yrkessjåførkompetanse for persontransport (YSK). Dette kan tas på fulltid over 5 uker ved en godkjent trafikkskole. Til denne utdanningen kan du søke om økonomisk støtte fra Statens lånekasse for utdanning.