Søk i feltet over

Flybussen Lofoten avvikles

Flybussen Lofoten som går mellom Kabelvåg – Svolvær – Evenes avvikles fra og med 21. august 2023. Bakgrunnen er sviktende kundegrunnlag og økte drivstoffkostnader.

 

Busstilbudet til flyreisende i Lofoten startet opp i juli 2020, midt i pandemien. Ruten har vært koordinert med flyrutene, og antall ukentlige avganger har variert mellom 26 og 52.

 

- Å legge ned en bussrute er ingen lett avgjørelse, derfor er det med tungt hjerte vi må gå til det skrittet å avvikle ruten. Vår viktigste oppgave nå er å ta vare på våre syv medarbeidere som betjener ruten. Vi jobber for og håper å kunne finne gode løsninger for dem, deriblant å kunne tilby dem stillinger ved Tide sin turbussavdeling, sier konsept- og produktsjef Svein Helge Hauge i Tide, som drifter Flybussen i Lofoten.

 

Hauge sier lave passasjertall og økte driftskostnader gjør at selskapet ikke kan forsvare å opprettholde driften.

 

- Da vi startet opp ruten i juli 2020 var vi innstilte på at det kunne bli en krevende etablering siden vi sto midt i en pandemi. Kollektivbransjen tapte penger under pandemien, inkludert Flybussen Lofoten. Så kom krigen i Ukraina, og situasjonen har ikke bedret seg. Vi ser at kundene fortsatt uteblir samtidig som drivstoffkostnadene har økt betydelig. Vi kan ikke forsvare å fortsette og kjøre en rute med vedvarende underskudd, forteller Hauge.

 

- Vi er takknemlige overfor våre dyktige medarbeidere som har gjort en god jobb, og kundene som har brukt tjenestene våre. Vi er også takknemlige for samarbeidet og støtten vi har opplevd blant både befolkningen, lokalt næringsliv, reiselivet og myndigheter, avslutter Hauge.

 

 

For mer informasjon vennligst kontakt:

Svein Helge Hauge, konsept- og produktsjef i Tide på telefon: 470 13 790.