Søk i feltet over

Jørgen Haukås blir ny administrerende direktør i Tide Buss AS og Tide Buss og Bane AS

Tide AS er svært fornøyd med å kunngjøre at Jørgen Haukås er formelt ansatt som administrerende direktør for Tide Buss fra og med 1. september. Haukås har vært konstituert i stillingen siden juni, og vil lede den største forretningsenheten, Tide Buss Norge, i mobilitetsselskapet Tide. Tide Buss Norge består av Tide Buss AS og Tide Buss og Bane AS.

- Jørgen Haukås har i løpet av sin tid i Tide vist en imponerende forståelse for bransjen, både for helheten og de små detaljene som er avgjørende for at vi skal lykkes med vårt samfunnsoppdrag. Han har solid og allsidig driftserfaring, en betydelig forretningsforståelse og god erfaring med å lede store og komplekse prosesser.  Samtidig er han en meget dyktig, tydelig og engasjert leder. Jørgen er en god ambassadør for Tides verdier, og vil være en dyktig leder for å videreutvikle Tide som arbeidsgiver for alle våre dedikerte ansatte. Vi er svært glade for at han har takket ja til stillingen som administrerende direktør på fast basis, sier konsernsjef Roger Harkestad i Tide AS.  

 

Tide Buss Norge er den største forretningsenheten i Tide AS, og er landets nest største mobilitetsselskap etter betydelig vekst de siste 10 årene. Tide Buss Norge har over 4.100 medarbeidere, 1.750 busser, 34 bybanevogner og en årlig omsetning på 3,5 milliarder kroner. Selskapet kjører buss og bybane for offentlige transportselskaper og frakter daglig over 450.000 mennesker fra Finnmark i nord til Vestfold i sør.  

 

Jørgen Haukås (44) har vært ansatt i Tide siden 2022 og kommer stillingen som regionsjef Bergen, som er den største regionen i Tide Buss. Fra tidligere har Haukås 20 års erfaring fra ulike lederroller innen kjede og systemdrift, sist fra Plantasjen hvor han hadde det overordnete ansvaret for hele den norske drifts organisasjonen. 

 

- Gode, effektive og trygge kollektivreiser spiller en avgjørende rolle for både miljøet, enkeltindividers hverdag og samfunnet totalt sett. I løpet av min tid i Tide har jeg blitt veldig imponert over menneskene og kompetansen i selskapet. Nå ser jeg frem til å lede og utvikle selskapet videre i rollen som administrerende direktør sammen med og til det beste for kundene, passasjerene, medarbeidere og selskapet, sier Jørgen Haukås.  

 

Jørgen Haukås, adm. dir i Tide Buss og Tide Buss og Bane