Søk i feltet over

Nå er Norges første elektriske turbuss klasse 3 satt i trafikk 

 

En ny milepæl innen bærekraftig transport settes i dag når landets første el-turbuss står klar til å frakte turister og andre reisende.   

 

 

Bare et drøyt år etter at busselskapet Tide fikk tildelt Enova-støtte for et ambisiøst utviklingsprosjekt av totalt 16 elektriske turbusser med tilhørende ladeinfrastruktur, ruller den første bussen på norske veier.   

 

 - Endelig er landets første elektriske turbuss av denne bussklassen ankommet Norge, og det markerer starten på en nullutslippsreise innenfor turbusser vi har sett frem til lenge, sier Tides konsernsjef Roger Harkestad.

 

Bussen er utviklet og produsert i Kina av den kinesiske bussprodusenten, Golden Dragon, og selv om pandemien har medført noen forsinkelser i prosjektet vil det komme ytterligere 15 elturbusser på norske veier i løpet av neste halvannet år. 

 

- Dette er en merkedag for miljøvennlig turbusser og et viktig steg på veien mot mer bærekraftig transport. Vi anslår at de 16 elturbussene vil gi en estimert årlig besparelse av CO2 på totalt ca 720.000 kg, forteller Harkestad. 

 

"De grønne bussene" fra Tide (foto: Magne Håheim). 

 

Tilgjengelig for leie 

En turbuss klasse 3 har høyere grad av komfort enn andre busser. Det er en såkalt normalgulvbuss der man har trapp opp i bussen, bussen er registrert for en hastighet på 100 km/t. Det er krav om bilbelte og andre sikkerhetskrav, der det blant annet ikke er tillatt med stående passasjerer. Disse bussene benyttes gjerne på lengre transportoppdrag, med både høy komfort og bagasjekapasitet. 

 

Den første elektriske turbussen stasjoneres i Bergen, og vil være tilgjengelig for utleie til både bedrifter og privatpersoner. Bussen kan ta 49 passasjerer og har en rekkevidde på opp mot 300 kilometer før bussen må lade.  

 

De neste elturbussene vil lokaliseres i forskjellige områder i Norge for å sikre erfaringer knyttet til drift i varierende klima. 

 

 

- Satsingen til Tide er et viktig bidrag til omstilling i det norske turbussmarkedet – fra fossil til utslippsfri transport. Turbusser har et spesielt driftsmønster og stiller strenge krav til for eksempel rekkevidde og bagasjekapasitet. Det blir derfor viktig å få testet ut og vist at elektriske busser fungerer minst like bra som dieselbusser også i dette segmentet, sier markedssjef transport Gunnel Fottland i Enova.

 

 

Grønne muligheter i et nytt marked 

Tide er Norges nest største busselskap og markedsledende innenfor kommersiell busstransport som omfatter ekspressbusser, turbusser og flybusser: Selskapet ønsker, gjennom denne investeringen, å gi kunder muligheten til å velge en nullutslippsløsning, utover det å reise kollektivt som i seg selv i de aller fleste tilfeller er et miljøvennlig alternativ.    

- Vi merker allerede interesse fra miljøbevisste og teknologiinteresserte kunder. Som en ledende aktør i Norge ønsker vi å være i førersetet med å tilby transporttjenester som bidrar til flere bærekraftige destinasjoner.  Erfaringene våre så langt er at dette er en tjeneste som er etterlengtet, og vi har allerede mange faste kunder som etterspør nullutslipps transportløsninger, fortsetter Harkestad. 

 

Innen turisme er etterspørsel etter nullutslipp høy. Skal vi gjøre noe med utslippene forbundet med turisme og bevare den fantastiske norske naturen i landet vårt, er transportmidler en utslippskilde vi må jobbe for å redusere.

 

Til tross for at det siste året har vært et krevende år for reiselivsnæringen ser Tide forsiktig optimistisk på fremtiden sammen med et genuint ønske om å velge bærekraftige og miljøvennlige alternativer.  

- Vi håper dette prosjektet vil gi oss betydelig innsikt i hvordan vi kan få elektrifisert både turbussparken i Norge samt også ekspressbusser og flybusser i landet, sier Tides konsernsjef.

 

Bussen har en batterikapasitet på 422 kWh fordelt på 12 batteripakker (foto: Magne Håheim).

 

Klasse 3 – hva betyr det? 

Mens elektriske busser i klasse 1 i dag er et dagligdags syn i flere større norske byer, har elektriske turbusser ligget etter i utviklingen. Årsaken er først og frem at batteriteknologien ikke har vært moden nok for å gi denne type busser lang nok rekkevidde.  

 

Nyvinningen, som nå er klar for norske veier er utviklet og bygget i samarbeid med den kinesiske bussprodusenten, Golden Dragon. Tide skal nå bruke tid på å teste ut denne i forskjellige områder og i samarbeid med kunder, for å sikre mest mulige erfaringer før neste produksjon iverksettes.  

 

 

Siden bussleverandører i Europa hittil har fokusert i hovedsak på «bybuss-segmentet» i sin satsning på elektrisk, gikk vi derfor til en kinesisk produsent. Kina har i dag ca. 99 % av verdens elbusser, sier Jan Helge Sandvåg, Teknisk direktør i Tide.   

 

Bussklasse 3 er i henhold til forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy en buss som er «innrettet til særlige formål», herunder turbilkjøring. En buss i klasse 3 har en langt større grad av komfort enn busser av lavere klasser, som gjerne brukes i rutetrafikk. Elektriske busser i klasse 1 er allerede etablert i kollektivtrafikken i Norge, men for å ivareta plass- og komfortbehov for turbussmarkedet kreves teknologisk nybrottsarbeid innenfor blant annet vektfordeling og fleksibilitet i drift.   

En klasse 3 turbuss har høy kvalitet på interiør og god komfort (foto: Magne Håheim)

Dashboard (foto: Magne Håheim)

Korte fakta om Norges første elektriske turbuss klasse III:

o   Produsent: Golden Dragon

o   Modell: Triumph 

o   Bussklasse 3  

o   Lengde: 12,3 m  

o   Seter: 49+1+1

o   Batterikapasitet: 422 KWH

o   12 batteripakker (4 foran og 8 bak) 

o   Fullading depot: ca 3 timer (150 kw) 

o   Rekkevidde: ca 300 km 

o   Godt utstyrt innvendig