Søk i feltet over

IMG 8838 (002)

Tide Buss og VKT sammen om første elbuss til Larvik

Torsdag 05. september startet Tide sammen med VKT opp med elbuss på en linje i Larvik. Bussen skal erstatte en av dieselbussene som kjører denne linjen i dag. Dette markerer en forsiktig start av elektrifisering av kollektivtilbudet i Vestfold.

"På vegne av VKT er jeg svært glad for det spennende og fremoverlente initiativet til Tide om å teste ut elbuss i Larvik. Det er et moderne, miljøvennlig alternativ som egner seg godt for busslinjer med begrenset avstand, og derfor har vi landet på å starte opp med å teste ut en elbuss på linje 210", sier markedsdirektør i VKT Trond Myhre.

 

Bussen er den første elektriske bussen i Vestfold, og skal kjøre rute 210 i Larvik. Den er av type Golden Dragon lavgulvbuss, og har 35 sitteplasser med bilbelte. Bussen har et batteri på 345 KW, som gir en rekkevidde på ca. 250 km. Det legges til rette for lading om natten på depoet til Tide Buss i Larvik.

 

"Vi jobber sammen for å få til en overgang til utslippsfri busstransport, og dette er et steg inn i fremtidens kollektivløsning", sier teknisk direktør i Tide Buss, Jan-Helge Sandvåg.

 

Prosjektet har kommet på plass på rekordfart der første dialog om å starte en forsiktig utrulling av elbuss skjedde på forsommeren. I dag, noen få måneder senere er elbussen på plass.

"Målsetningen med prosjektet er at VKT og Tide skal skaffe seg, og dele erfaringer med drift av batteribuss. Jeg ser ikke bort fra at dette prosjektet også kan bli utvidet til å gjelde flere busser i tiden fremover", sier Sandvåg. 

 

Den elektriske bussen vil både redusere utslippet, og i tillegg kjøre stillere enn dieselbuss. Dette er fordeler både for sjåfør og passasjerer, men også for omgivelsene rundt.

"Det er to måter vi gjennom vårt arbeid kan bidra til at samfunnet blir mer miljøvennlig. Den ene måten er ved at flere benytter seg av vårt busstilbud, den andre ved at bussene i seg selv blir mer miljøvennlig. Vi gleder oss til fortsettelsen. Sammen med VKT vil vi i Tide tilrettelegge for gode, miljøvennlige reiseopplevelser også fremover", sier områdeleder i Tide Buss Vestfold, Glenn Rudi Baann.

 

Det er Skagerak Energi som skal levere ladeinfrastrukturen til elbussen i Larvik.

"Energibransjen jobber med elektrifisering av samfunnet, og transportbransjen blir ett av områdene hvor omstillingen kanskje kommer raskest, samtidig er det også der vi har mest å hente i form av CO2 utslippsreduksjoner", sier Kjetil Dahl, senior forretningsutvikler i Skagerak Energi.

 

Den første elbussen ble markert på Tide Buss sitt anlegg torsdag med kake og prøvetur for inviterte gjester.

Den nye bussen klar for prøvetur.

Oppstarten ble feiret med kake. Her avbildet Trond Myhre, markedsdirektør i VKT, og Glenn Rudi Baan, områdeleder Tide Buss Vestfold.

Det var mange til stede for å være med på markeringen.