Søk i feltet over

Fram Buss

Tide gjenvinner bussanbud i Nordmøre med høy andel elbusser

Tide Buss AS er tildelt kontrakten for rute- og skolekjøring i Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla av FRAM i Møre og Romsdal. Kontrakten har en samlet verdi på om lag 900 millioner kroner. Kontrakten vil kjøres med en betydelig andel miljøvennlige elbusser.

- Dette er en stor dag for alle oss i Tide og vi gleder oss over å ha vunnet denne kontrakten. Tide har hatt gleden av å kjøre rute- og skolebuss på Nordmøre for Fram siden 2014, og det er viktig for oss at vi lykkes med å gjenvinne våre eksisterende kontrakter, sier Roger Harkestad, konsernsjef i Tide.

 

Det nye anbudet har oppstart 1. januar 2024 og har en varighet på 9,5 år. Kontrakten er på om lag 2,35 millioner rutekilometer fordelt på de ulike kommunene. Den høye andelen nullutslippsbusser vil bidra til lavere CO2 utslipp.

 

- Tide ønsker å være en ledende bransjeaktør i det grønne skiftet slik at vi når klimamålene. Dette anbudet er derfor strategisk viktig for vår satsing. Bransjen for kollektivtransport er i seg selv en miljøvennlig løsning, og jeg er stolt over at vi fortsetter å strekke oss mot et enda mer bærekraftig samfunn når vi går inn i anbud med en høy andel elbusser, sier Harkestad.

 

Oppdragsgiveren FRAM gav Tide høyest score av konkurransedeltakerne på samtlige av tildelingskriteriene pris, miljø og kvalitet og ble dermed tildelt kontrakten. Avtalen vil bli signert etter at klagefristen på 10 dager har gått ut.