Søk i feltet over

Tide søker ruteløyve for Flybussen til Bardufoss Lufthavn

Fredag 20. september sendte Tide Buss AS ruteløyvesøknad til Troms fylkeskommune for å kunne starte flybussrute til/fra Bardufoss Lufthavn. Dette gjøres for å sikre at det fortsatt vil være et kollektivtilbud til lufthavnen.

Dagens operatør av flybussruten har meldt at de legger ned fra 31. oktober, og Tide Buss AS vil sikre at regionen fortsatt skal ha et godt flybusstilbud etter denne datoen.


- Tide Buss AS har en klar målsetting om å satse i Nord-Norge og mener det er svært viktig for regionen å sikre tilbudet til Flybussen videre. Derfor har vi i dag sendt søknad til Troms fylkeskommune om å få lov til å drive Flybussen videre fra 1. november. Tilbudet til de reisende skal være tilnærmet likt i dag, og vi vil sørge for at rutene er tilpasset flyene til og fra Bardufoss Lufthavn, sier produktsjef i Tide Buss AS, Svein Helge Hauge.

 

Ruten vil fortsatt ligge under flybussen.no, og billetter til ruten vil fortsatt bli solgt via www.flybussen.no og om bord i bussen.

 

-Vi vet at denne ruten betyr mye for tilreisende og for innbyggerne i området som reiser til og fra lufthavnen i ulike ærend. Tilbudet vil ikke få noen vesentlige endringer, og det har vært viktig for Tide å ta hensyn de reisende som er vant til dagens tilbud, sier Hauge.

 

Forutsetning for oppstart er at løyvesøknaden blir godkjent av Troms Fylkestrafikk.

 

- Vi er veldig glade for å komme til Troms med anbudsdrift og at vi kan være med å sikre at det fremdeles skal finnes et fullverdig tilbud til og fra Bardufoss Lufthavn. Dersom dette går i orden raskt blir vi veldig glade, og kan forhåpentligvis se frem mot oppstarten 1. november, avslutter Hauge.

 

For mer informasjon kontakt:
Svein Helge Hauge
Produkt- og konseptsjef, Tide Buss AS
Svein.Helge.Hauge@tide.no/ +47 470 13 790